<<
>>

ДЖЕРЕЛА

1. Конституційні акти Європейського Союзу. Частина І/ Упорядник Г. Друзенко, за загальною редакцією Т. Качки. – К.: Видавництво «Юстиніан», 2005. – 512с.

2. Хартія основних прав Європейського Союзу.

[Електронний ресурс], – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua

3. Угода про асоціацію між Україною та ЄС[Електронний ресурс], – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua

4. Гердеґен М. Європейське право / Пер. з німецької. - К.: «К.І.С.», 2008. - 528 с.

1.

<< | >>
Источник: Радзівілл О.А.. Конспект лекцій з дисципліни Основи права Європейського Союзу.

Еще по теме ДЖЕРЕЛА:

 1. 4. Поняття і джерела податкового права ЄС.
 2. ДЖЕРЕЛА
 3. ДЖЕРЕЛА
 4. ДЖЕРЕЛА
 5. ДЖЕРЕЛА
 6. ДЖЕРЕЛА
 7. ДЖЕРЕЛА
 8. ДЖЕРЕЛА
 9. Лекція № 2. Інституції і джерела права Європейського Союзу
 10. ВСТУП
 11. І. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ПРИЙНЯТТЮ НОРМАТИВНИХ АКТІВ