<<
>>

2. Передумови європейської інтеграції

Передумови європейської інтеграції в новітній історії, ідея «Сполучених штатів Європи» на межі ХІХ і ХХ століть.

Середньовічна єдність Західної Європи, забезпечена єдиним культурно-правовим полем (канонічне право) була втрачена під час релігійних війн, розколу нового часу і боротьбі націо-нальних держав за свої інтереси, Ідею єдності було відновлено в ході Віденського конгресу 1813-1818 рр., в концепції «Європейського концерту» держав антинаполеонівської коаліції.

Надалі до І Світової війни міждержавні форуми стали більш чи менш досконалою формою дипломатичного врегулювання геополітичних конфліктів. Віктор Гюго у своєму відкритому зверненні до одного з таких форумів (1849 р.) писав: «Прийде день, коли бойовища залишаться тільки на відкритих для торгівлі ринках і у відкритих до нових ідей головах (…). Прийде день, коли ці два велетенських об’єднання, Сполучені Штати Америки і Сполучені Штати Європи, повернуться обличчям одне до одного і через океан простягнуть одне одному руки». Отже ідея СШЄ була поширена вже в ХІХ столітті. Важливим форумом, що, серед іншого, продемонст-рував і закріпив принципи європейського відношення до людини та війни стали Гаазькі конференції миру (1899 і 1907 рр.), яким міжнародне право завдячує початком системного розвитку норм і принципів з мирного врегулювання міжнародних спорів та гуманізації правил ведення війни.

Після І Світової війни діалектика протистояння в масовій свідомості європейських націй – настроїв мілітаристів і пацифістів призвела до поширення концепції пан’європеїзму і відновлення ідеї Сполучених Штатів Європи. Доктрина пан’європеїзму визначала головною метою європейських націй мирну інтеґрацію на федеративних засадах. Цю ідею висунув у 1923році австрійський дипломат Р. Куденхове-Калерґіу у книзі «Пан-Європа» (розвинувши її в наступ-них творах «Боротьба за Пан-Європу» та «Європа прокидається»).

В цей же час у 1925 році прем’єр-міністр Франції Е. Ерріо оприлюднив проект утворення Сполучених Штатів Європи.

Після другої світової війни ідея мирної європейської інтеграції знову відродилася. Уїнстон Черчіль писав «Ми повинні відтворити Європейську Родину у вигляді регіонального утворення, яке могло б називатися, скажімо, Сполученими Штатами Європи. Якщо на початку деякі держави Європи не бажатимуть чи не матимуть можливості приєднатися до такого Союзу, ми так чи інакше повинні намагатися зібрати і об’єднати тих, хто цього бажає і може. Спасіння простих людей усіх рас та усіх земель повинно створюватися на міцних засадах та гарантуватися готовністю усіх чоловіків та жінок померти, але не піддатися тиранії. Тому я кажу вам: нехай Європа підніметься!».

Проект післявоєнної європейської інтеграції розробив Жан Моне, який ще перед війною координував англо-французьке співробітництво під час війни. Після війни він впродовж 1946-1950 рр. займався модернізацією французької економіки, дійшовши висновку в економічній доцільності залучити до цього процесу ресурси ФРН на взаємовигідній для обох країн основі. Він довів необхідність міжнародного контролю над стратегічними ресурсами, запропонувавши створити об’єднання вугілля і сталі. Жан Моне – перший почесний громадянин Європи (після нього таке звання отримав Гельмут Коль). На основі пропозицій Моне, конкретний план, який і було втілено, висунув, після узгодження з канцлером ФРН К. Аденауером, фран-цузький міністр іноземних справ Робер Шуман, в своїй Декларації, оприлюдненій 9 травня 1950 року (нині День Європи). Крім Р. Шумана, важливий внесок у європейську інтеграцію зробили перший генеральний канцлер післявоєнноїФРН Конрад Аденауер, міністр іноземних справ Люксембурга Жозеф Беш, міністр іноземних справ Нідерландів Йохан Віллем Бейен, міністр іноземних справ Італії Альчіде де Гаспері і прем’єр-мініст Бельгії Поль Анрі Спаак.

Поліцентризм інтеграційних процесів в Європі після ІІ-ї св. війни.

Не буде перебільшенням зазначити, що в розвитку сучасного міжнародного права і його стандартів провідну роль відіграв досвід регіональних установ післявоєнної Європи.

Як відомо, на рівні регіонального співробітництва в Європі паралельно, кожна у власному напрямі, розвивалися три політико-правові системи:

право Ради Європи, започатковане її Статутом 1949 р.;

право Європейських Співтовариств, започатковане Паризьким договором 1951 року та двом а Римськими (1957 р.) договорами, зрештою, політико-правовий механізм Наради з безпеки і співробітництва в Європі, яка почала свою роботу з 1973 року.

Крім того, економічні інтереси перелідували Організація європейського економічного спів-робітництва (ОЄЕС), заснована у 1948 р.та Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ),. утворена в у 1960 р. до якої увійшли сім держав, не залучаних до Спільнот (в цей же рік ОЄЕС трансформувалася в Організацію економічного співробітництва й розвитку, ОЕСР, що діє нині на універсальному рівні).

Шість держав Європи, що під час війні були ворогами, Паризьким договором 1951 року об’єднали спочатку ринок вугілля і сталі, створивши в цій сфері вільну економічну зону, потім єдина енергетична політика поширилася на діяльність Євроатому (Договір 1957 р.). Іншим Римським договором 1957 року було засноване Європейське економічне співтовариство, метою якого було визначено: «усунення торгових бар’єрів, спільна економічна політика і уніфікація життєвих стандартів». Договори започаткували 4 головних інститути:

1) Рада (складалася з офіційних представників урядів держав-членів на рівні міністрів);

2) Комісія (на відміну від Ради, складалася з міжнародних чиновників, правда вони призначалися тільки за умови одностайної ухвали) складалася з незалежних комісарів. Крім того Комісія виступала в ролі наднаціонального органа.

Договором про створення ЄЕС також передбачено перейменування:

3) Парламентської асамблеї ЄОВС у Парламент, чиї повноваження були розширені і заснування

4) Суду Європейських співтовариств.

Планувалося заснування митного союзу, проведення спільної політики в сфері сільського господарства, і, на тлі лібералізації торгівлі товарами, розвиток «трьох свобод» – руху капіталу, робочої сили і послуг.

З цього часу всі три структури об’єднали території їх членів під назвою «спільний ринок». З 1967 року (на основі Договору про злиття 1965 р.), було об’єднано керівні органи трьох установ: почали свою роботу Комісія і Рада європейських співтовариств, Європейський парламент (з 1957 по 1962 Асамблея) і Суд. Процеси економічної євроінтеграції відбувалися й за межами «спільного ринку»: Нарада з питань безпеки та співробітництва в Європі (НБСЄ), скликана в липні 1973 року, стала першим досвідом співробітництва між державами Європи з різними політичними режимами й ідеологією, предметом обговорення стало обмеження озброєнь, стабільність кордонів, релігійні та етнокультурні права, припинення глушіння радіостанцій, та багато інших. Віденський підсумковий документ увів поняття «людського виміру». Це поняття, розкрите в Паризькій хартії для нової Європи від 21 листопада 1990 р., продовжує втілюватися в практику держав-членів через рекомендації ОБСЄ.

Саме на основі пріоритету людського розвитку з 1990-х років в Європі відбувається потуж-ний інтеграційний рух – як по сферам діяльності, так і в плані перспектив територіального розширення процесів євроінтеграції. Після падіння Берлінської стіни, що символізувала поділ Європи на два «табори», в 1991 році ЄЕС і ЄАВТ утворили Єдиний економічний простір, а в 1992 році Маастрихтський договір започаткував Європейський союз. Ним же Європейське економічне співтовариство перейменоване в Європейське співтовариство, чим відзначено принципову спрямованість інтеграції на комплексний соціальний розвиток. Важливою новацією договору стало визначення трьох «опор» Європейського союзу:

європейські співтовариства, як інститути соціально-економічної політики;

спільна політика в сфері безпеки й зовнішніх зносин і співробітництво в сфері правосуддя і внутрішніх справ (поліційне і судове співробітництво).

Важливою умовою членства в ЄС стало прийняття й дотримання положень Конвенції з прав людини Ради Європи 1950 р.

Амстердамський (1997 р.) і Ніццький (2001 р.) договори стали актами «оперативного реагування» на динамічний розвиток євроінтеграційних процесів.

Після забезпечення єдиного (з відомими винятками) міграційного й валютного простору, на порядку денному постала Конституція для ЄС, яка б підвела основу під різнопорядкові рівні інтеграції та замінила досить складну джерельну базу, з величезною кількістю змін і поправок, – єдиним кодифікованим актом. Після трьох років підготовки Договір про введення Конституції було підписано в Римі 29.10.2004 р. Першою ратифікувала Договір Іспанія (лютий 2005 року), а також Люксембург (липень 2005 р.), однак, після того, як ратифікацію провалили Франція й Нідерланди (травень і червень 2005 р.), процес було припинено, оскільки умовою набуття Конституцією чинності була ратифікація Договору всіма членами ЄС.

Проте частина ІІ Конституції «Хартія основних прав союзу» стала самостійним документом, положення якого, відповідно до Лісабонського договору 2007 р. є обов’язковими як для органів ЄС, так і для країн-членів, при застосуванні ними права ЄС. За основу положень Хартії взято головні людські цінності: шість розділів Хартії присвячено таким цінностям як: гідність, свобода, рівність, солідарність і права громадян та правосуддя. Останній, сьомий розділ містить правила застосування Хартії.

<< | >>
Источник: Радзівілл О.А.. Конспект лекцій з дисципліни Основи права Європейського Союзу.

Еще по теме 2. Передумови європейської інтеграції:

 1. 3. Грошово-кредитна політика ЄС.
 2. 1. Загальна характеристика і принципи Угоди
 3. 3. Політика ЄС в сфері безпеки
 4. 4. Основні напрямки соціальної політики
 5. 3. Вузьке і широке тлумачення європейського права
 6. 4. Поняття і джерела податкового права ЄС.
 7. 1. Зв'язок понять «acquis communautaire» європейського права і «Західна політико-правова традиція».
 8. 2. Енергетичнабезпека і транспорт
 9. 2. Свобода руху товарів.
 10. Процессуальные отношения
 11. Содержание
 12. 2. Вопрос 2. Договор подряда на капитальное строительство.
 13. Возбуждение дела по групповому иску
 14. § 1. Размещение акций в процессе создания акционерного общества.
 15. 16. ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ