<<
>>

2. Свобода руху товарів.

Розвиток свобод Спільного ринку був тісно пов’язаний з лібералізацією міжнародної торгівлі, відповідно до ГАТТ-47, часто випереджаючи цей універсальний процес. Відповідно до част.

1 ст. 23 ДЄСп, основою Європейської Спільноти став митний союз,який охоплював всю торгівлю товарами і передбачав заборону ввізного та вивізного мита, а також інших зборів еквівалентної дії між державами-членами. Іншою суттєвою ознакою митного союзу стало запровадження спільного митного тарифу у відно­синах з третіми країнами. Стаття 25 ДЄСп встановлює сувору заборону на запро­вадження ввізного та вивізного мита, а також інших зборів еквівалентної дії між державами-членами. Під час перехідного періоду (ра­зом з поступовим скасуванням внутрішнього мита, відповідно до ст. 13 і далі ДЄСп старої ред.) державам-членам було заборонено підвищувати розмір наявних мит та зборів еквівалентної дії.

Положення ст. 25 ДЄСп було одним з перших договірних положень, які СЄСп визнав безпосередньо застосовними (СЄСп, Судова справа 26/62,36. 1963,1 [25 і далі] «Ван ґенд Лоос»). Заборона податкової дискримінації міститься в ст. 90 ДЄСп. Норми, які регулюють вільний товарообіг, поширюються також на транскордонне транспортування відходів, навіть якщо вони не можуть бути повторно перероблені (СЄСп, Судова справа С-2/90, 36. 1992, 1-4431 № на полях 23 і далі «Імпорт відходів»). Ключове значення при запровадженні внутрішнього ринку має закладена в ст. 28 ДЄСп заборона на вжиття заходів «еквівалентної ді», яка розширює сферу дії заборони кількісних обмежень на імпорт між державами-членами. Огляд рішень СЄСп у справах, пов’язаних із запровадженням заходів еквівалентної дії, відкриває багату панораму прикладів відкритих і прихованих дискримінацій, шляхом яких де-ржави-члени намагались захистити вітчизняну торгівлю від імпортованої продукції. Кожен з цих прикладів є відбиттям гідної подиву фантазії держав-членів у запровадженні протекціоністських заходів.

Зі ст. 28 ДЄСп випливає також зобов’язання держав-членів вжити всіх заходів, необхідних для того, щоб протидіяти перешкоджанням транскордонному рухові товарів з боку приватних осіб. Відповідна позиція СЄСп була озвучена в рамках провадження щодо порушення договірних зобов’язань, ініційованого проти Франції Комісією, яка оскаржила бездіяльність органів державної влади Франції під час насильницьких протестів з боку французьких фермерів, котрі в такий спосіб виступали проти ввезення овочів та фруктів з Іспанії та інших держав-членів (СЄСп, Судова справа С-265/95, 36. 1997,1-6990 «Комісія проти Франції»). Як встановив Суд, французькі органи влади не вжили заходів, необхідних для припинення регулярно відновлюваних насильницьких акцій протесту. СЄСп розцінив бездіяльність органів влади Франції як порушення обов’язку держави-члена забезпечити відповідний захист гарантій свободи руху товарів, що випливають зі ст. 28 ДЄСп у поєднанні зі ст. 10 ДЄСп: «Стаття 30 [ст. 28 ДЄСп нова ред.] не лише забороняє державам-членам вдаватись до заходів чи поведінки, які можуть призвести до виникнення перешкод у торгівлі між державами-членами, але також зобов’язує їх, у поєднанні зі ст. 5 [ст. 10 ДЄСп], вжити всіх необхідних і доцільних заходів, аби забезпечити на своїй території дотримання основних свобод» (там само, № 52).

<< | >>
Источник: Радзівілл О.А.. Конспект лекцій з дисципліни Основи права Європейського Союзу.

Еще по теме 2. Свобода руху товарів.:

  1. 4. Свобода руху капіталів та платежів.
  2. 1. Загальні засади «ринкових свобод» ЄС.
  3. 3. Свобода пересування і громадянство Союзу.
  4. 3. Правосуддя, свобода й безпека
  5. Лекція № 6.Ринкові свободи Європейського союзу
  6. Тема 6. Административно-правовые гарантии прав, свобод и законных интересов граждан
  7. 4. Економічні аспекти Угоди
  8. І. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ПРИЙНЯТТЮ НОРМАТИВНИХ АКТІВ
  9. 1. Співробітництво держав-членів в сфері правосуддя
  10. § 3. Реализация и защита прав участников юридических лиц в постсоветский период