<<
>>

1. Загальна характеристика і принципи Угоди

Історію європейської інтеграції України на рівні міжнародних домовленостей починається з прийняття у 1994 р. «Угоди про партнерство і співробітництво» (чинна з 1996 р.), в той час перспективи скорого вступу України до ЄС виглядали досить надійними.

Політична нестабільність, незацікавленість істеблішменту в прозорості господарювання і впровадженні європейських стандартів, посилений тиском РФ, зацікавленої в співробітництві в рамках СНД, яке давало їх істотні переваги в розвитку економіки над іншими державами членами цього об’єднання, істотно загальмувала процес євроінтеграції

Підписання Угоди про асоціацію далі Угода) між Європейським Союзом і Україною (далі Угода) планувалося 28 листопада 2013 року, але не відбулося. Натомість на 3-му саміті ЄС «Східне партнерство» у Вільнюсі28 листопада 2013 року ЄС парафував подібні угоди з Молдовою таГрузією. Політичну частину угоди було підписано 21 березня 2014 року, економічну частину 27 червня 2014 року. Верховна Рада України та Європейський парламент 16.09.2014 р. одночасно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншого боку. Ратифікація Угоди стала знаковою подією в новітній історії України, можливо, навіть більш важливою, ніж вступ України до СОТ у 2008 році. Незважаючи на те, що ЄС підписав угоди про асоціацію з більш ніж десятьма країнами світу, Україна, безумовно, заплатила найвищу ціну за своє прагнення до євроінтеграції. Важливою складовою частиною угоди про асоціацію з ЄС єУгода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Формат та її наповнення передбачає досягнення максимально глибокої економічної інтеграції на основі домовленостей в рамках двосторонніх переговорів з ЄС щодо вступу України до СОТ.

Угода про асоціацію містить до тисячі друкованих сторінок, а за своєю структурою складається з преамбули, семи розділів,43 додатківта 3 протоколів.

Додатки і протоколи до цієї Угоди є її невід'ємною частиною.

Преамбула окреслює підґрунтя, яке існує сьогодні для укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема визнання з боку ЄС європейського вибору та європейських прагнень України як європейської країни, що поділяє з ЄС спільну історію і спільні цінності, а також визначені цілі Угоди, серед яких створення асоціації, поступове зближення між Україною та ЄС на основі спільних цінностей, поглиблення економічних та торговельних відносин, зокрема шляхом створення зони вільної торгівлі, посилення співробітництва у сфері юстиції, свободи і безпеки.

У Розділі I «Загальні цілі та принципи» закріплюються основні принципи, які лежатимуть в основі асоціації, передусім забезпечення прав людини та основоположних свобод, повага до принципу верховенства права, дотримання принципів суверенітетуі територіальної цілісності, непорушності кордонів і незалежності. Підкреслюється, що подальші відносини між Україною та ЄС базуватимуться також на принципах вільної ринкової економіки, верховенства права, ефективному урядуванні тощо.

Угода передбачає створення як всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ЗВТ), так і політичної асоціації. Для набрання Угодою законної сили, її ратифікували усі 28 країн-члени ЄС. Угода є лише першим кроком на шляху до єдиного європейського ринку, вона передбачає великий обсяг роботи для України щодо проведення реформ і гармонізації законодавства з європейськими стандартами. Угода складається з понад тисячі сторінок з посиланнями на численні регламенти ЄС, які повинні бути імплементовані в законодавство України. Протягом наступних 10 років після запровадження ЗВТ, Україна здійснюватиме поглиблену інтеграцію економіки до внутрішнього ринку ЄС, що передбачає значну лібералізацію торгівлі товарами, послугами, руху капіталу, а також комплексну гармонізацію правил ведення бізнесу з нормами ЄС. Згідно з очікуваннями бізнесу, шляхом лібералізації тарифів і наближення законодавства до європейських вимог, Україна зможе скористатися новими торговими можливостями на ринку ЄС і привести у відповідність ключові галузі української економіки до європейських стандартів. Зниження тарифів буде і надалі сприяти тому, що українські експортери щороку зможуть заощадити значні кошти, оскільки нульова ставка ввізного мита буде застосовуватися до майже 80% української сільгосппродукції. Використання стандартів ЄС та технічних регламентів, не тільки зробить українські товари більш конкурентоспроможними на європейському ринку, а й в усьому світі.

<< | >>
Источник: Радзівілл О.А.. Конспект лекцій з дисципліни Основи права Європейського Союзу.

Еще по теме 1. Загальна характеристика і принципи Угоди:

  1. 1. Загальна характеристика основних інституцій ЄС
  2. 4. Економічні аспекти Угоди
  3. 30. ПРИНЦИПЫ ПРАВА: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ
  4. Функциональные принципы
  5. §4. Принципы административного процесса
  6. ІІ. СТРУКТУРА ТА ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
  7. 20.СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО: ПОНЯТИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА
  8. 12.СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ФЕДЕРАТИВНОГО УСТРОЙСТВА РОССИИ: ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ, ПРИНЦИПЫ.
  9. Тема 1.2 Предмет, система, принципы арбитражного процессуального права
  10. ІІ. ПРИНЦИПИ ТА УЧАСНИКИ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ