<<
>>

1. Загальні засади «ринкових свобод» ЄС.

Визначальною характеристикою внутрішнього ринку Спільнот стало вільне пересування на всій його території людей, товарів, послуг та капіталу (част. 2 ст. 14 ДЄСп). Завдяки їх основоположному значенню для безперешкодного руху в межах ринку Спільноти транспортних потоків, а особливо економічних оборотів, вільний рух товарів, людей, послуг та капіталу часто називають чотирма фундаментальними або основними свободамиДЄСп.

З цими свободами безпосередньо пов’язаний вільний рух платежів, через що його іноді називають п’ятою основною свободою. Свобода пересування людей поділяється своєю чергою на свободу пересування працівників та свободу підприємницької діяльності.

3 економічного погляду, «свободи» повинні забезпечити оптимальний розподіл економічних ресурсів. Водночас, як випливає з положень установчих Договорів, від самого початку свого існування Європейські спільноти не обмежувалась самими лише економічними цілями. Це підтверджують, зокрема, положення про співпрацю держав-членів в соціально-політичній сфері, суттєво розширені після підписання Угоди про соціальну політику. Запровадження нового інституту громадянства ЄС, очевидно, є найвагомішим свідченням того, що в праві Спільноти особу більше не сприймають лише як суб’єкт економічної діяльності, і що таким чином право Спільноти вийшло далеко за рамки попередньої концепції «громадянина ринку». Запровадження загальної свободи пересування, що закріплює положення ст. 18 ДЄСп, фактично означає гарантовану кожному громадянину ЄС мобільність в межах ЄС.

<< | >>
Источник: Радзівілл О.А.. Конспект лекцій з дисципліни Основи права Європейського Союзу.

Еще по теме 1. Загальні засади «ринкових свобод» ЄС.:

 1. І. ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ЗАГАЛЬНІ РИСИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
 2. 4. Свобода руху капіталів та платежів.
 3. 3. Свобода пересування і громадянство Союзу.
 4. 3. Правосуддя, свобода й безпека
 5. 2. Свобода руху товарів.
 6. Лекція № 6.Ринкові свободи Європейського союзу
 7. Тема 6. Административно-правовые гарантии прав, свобод и законных интересов граждан
 8. ВСТУП
 9. І. ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН
 10. 4. Європейський парламент.
 11. ВСТУП