<<

Котюк В.О.. Основи держави і права. Навчальний посібник.-3-тє вид., доп. і перероб.- К., 2001.- 432 с..

У навчальному посібнику впоггулярнМ’формі викладено основні питання теорії держави і права, окремих галузей права і законодавства України згідно з програмою вступних іспитів та викладання дисципліни з предмета «Основи правознавства» на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Навчальний посібник суттєво перероблений, доповнений на підставі нової Конституції України 1996 року та іншого законодавства. Посібник розрахований для студентів гуманітарних факультетів, абітурієнтів, учнів середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, які вивчають курс «Основи держави і права» або «Правознавство».

<< |
Розділ І ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Книги и учебники по дисциплине Теорія держави і права України:

  1. Павленко П.І., Лисов О.О., Гончаров А.В.. Теорія держави та права: конспект відмінника (навчально-методичний посібник) / під загальною редакцією к.ю.н. П.І. Павленка; Донецький юридичний інститут ЛДУВС. - Донецьк, Цифрова типографія,2010. - 84 с. - 2010 год
  2. Проблеми влади і права в умовах посттоталітарних транс­формацій: міждисциплінарний аналіз: Монографія / М. І. Панов, О. Г. Данильян, С. І. Максимов та ін.; За заг. ред. акад. АПрН Укра­їни М. І. Панова, проф. О. Г. Данильяна. — Х.: Право,2004. — 360 с. - 2004 год
  3. Волинка К.Г.. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП,2003. — 240 с. — Бібліогр.: с. 229-232. - 2003 год