>>

Павленко П.І., Лисов О.О., Гончаров А.В.. Теорія держави та права: конспект відмінника (навчально-методичний посібник) / під загальною редакцією к.ю.н. П.І. Павленка; Донецький юридичний інститут ЛДУВС. - Донецьк, Цифрова типографія,2010. - 84 с.. 2010

У навчально-методичному посібнику автори розглянули питання щодо підготовки до заліку, екзамену а також державного екзамену з курсу «Теорія держави та права». Структура посібника містить теоретичну та практичну частини. У теоретичній частині розглядаються питання щодо формування, розвитку та функціонування держави та права. Особлива увага приділена виникненню та функціонуванню шкіл права. У практичній частині наведені приклади вирішення завдань пов’язаних з питаннями держави та права.

| >>
Тема 1. Поняття, предмет і методи теорії держави та права.
Тема 2. Походження держави та права.
Тема 3. Сутність і типологія держав.
Тема 4. Форма держави.
Тема 5. Механізм та функції держави.
Тема 6. Політична система суспільства.
Тема 7. Правова держава, громадянське суспільство, громадянин.
Тема 8. Поняття права. Право в системі соціальних норм.
Тема 9. Норми права.
Тема 10. Правотворчість. Джерела права.
Тема 11. Нормативно-правовий акт: поняття, ознаки та види.
Тема 12. Система права та законодавства.
Тема 13. Правові відносини. Юридичні факти.
Тема 14. Реалізація та застосування права. Тлумачення норм права.
Тема 15. Школи права.
Тема 16. Механізм правового регулювання. Законність.
Тема 17. Правопорушення та юридична відповідальність.
Тема 18. Правові системи сучасності.

Книги и учебники по дисциплине Теорія держави і права України:

  1. Проблеми влади і права в умовах посттоталітарних транс­формацій: міждисциплінарний аналіз: Монографія / М. І. Панов, О. Г. Данильян, С. І. Максимов та ін.; За заг. ред. акад. АПрН Укра­їни М. І. Панова, проф. О. Г. Данильяна. — Х.: Право,2004. — 360 с. - 2004 год
  2. Волинка К.Г.. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП,2003. — 240 с. — Бібліогр.: с. 229-232. - 2003 год
  3. Котюк В.О.. Основи держави і права. Навчальний посібник.-3-тє вид., доп. і перероб.- К., 2001.- 432 с. - год