<<
>>

Стаття 6. Контроль, що здійснюється Верховною Радою України

1. Верховна Рада України відповідно до статті 85 Конституції України здійснює парламентський контроль та приймає закони України, які визначають і регулюють діяльність органів сектору безпеки і оборони та їхні повноваження, а також затверджує відповідні бюджетні асигнування та приймає рішення щодо звіту про їх використання.

2. Верховна Рада України відповідно до статті 89 Конституції України створює комітети Верховної Ради України, до повноважень яких належить, зокрема, забезпечення контролю за діяльністю органів сектору безпеки і оборони.

З метою гарантування неухильного і безумовного дотримання державними органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами вимог Конституції України щодо забезпечення національної безпеки створюється комітет Верховної Ради України, до повноважень якого належить забезпечення контрольних функцій Верховної Ради України за діяльністю цих органів. Завдання та повноваження цього комітету Верховної Ради України визначаються законом.

3. Для вивчення, підготовки і попереднього розгляду окремих питань у сферах національної безпеки і оборони, а також діяльності сектору безпеки і оборони Верховна Рада України в межах своїх повноважень може створювати тимчасові спеціальні комісії, а для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, - тимчасові слідчі комісії, які діють у порядку, встановленому законом.

4. Відповідно до статті 101 Конституції України парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, повноваження якого визначаються законом.

5. Кабінетом Міністрів України, Службою безпеки України, Управлінням державної охорони України подаються до Верховної Ради України щорічні письмові звіти про діяльність складових сектору безпеки і оборони.

6. У разі необхідності Верховна Рада України може проводити відповідно до Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України", парламентські слухання з питань національної безпеки і оборони, що становлять суспільний інтерес і потребують законодавчого врегулювання.

7. Верховна Рада України відповідно до Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України", може офіційно запросити або вимагати присутності на пленарному засіданні Верховної Ради України для заслуховування посадових чи службових осіб органів сектору безпеки і оборони.

<< | >>
Источник: Про національну безпеку України. Закон України. м. Київ 21 червня 2018 року № 2469-VIII. 2018

Еще по теме Стаття 6. Контроль, що здійснюється Верховною Радою України:

 1. Про національну безпеку України. Закон України. м. Київ 21 червня 2018 року № 2469-VIII, 2018
 2. 15. 2. Контроль в сфере исполнительной власти и его виды
 3. § 8. Контроль за хозяйственно-финансовой деятельностью банка
 4. Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції. Закон України. м. Київ 17 жовтня 2019 року № 198-IX, 2019
 5. ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 19 грудня 2019 року № 396-IX, 2019
 6. ІІІ. ПІДСУДНІСТЬ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ УКРАЇНИ
 7. Лекція № 3. Угода про асоціацію між Україною та ЄС 2014 р.
 8. Про дипломатичну службу. Закон України. м. Київ 7 червня 2018 року № 2449-VIII, 2018
 9. Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині. Закон України. м. Київ 17 травня 2018 року № 2427-VІІІ, 2018
 10. Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи. Закон України. м. Київ 12 вересня 2019 року № 78-IX, 2019
 11. 1. Загальна характеристика і принципи Угоди
 12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
 13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: