<<
>>

Стаття 16. Проходження дипломатичної служби

1. Посадові особи дипломатичної служби проходять дипломатичну службу в органах дипломатичної служби.

2. Період роботи на дипломатичних посадах зараховується до страхового стажу та стажу державної служби.

3. Посадові особи дипломатичної служби за їхньою згодою можуть бути переведені для проходження дипломатичної служби на посади:

1) у структурних підрозділах Адміністрації Президента України, що забезпечують здійснення Президентом України повноважень у зовнішньополітичній сфері;

2) у структурних підрозділах Апарату Верховної Ради України, що забезпечують здійснення заходів з міжнародного співробітництва Верховної Ради України та представництво Голови Верховної Ради України у зносинах з органами влади інших держав і міжнародними організаціями;

3) у структурних підрозділах Секретаріату Кабінету Міністрів України, що забезпечують здійснення заходів з міжнародного співробітництва Кабінету Міністрів України та представництво Прем’єр-міністра України у зносинах з органами влади інших держав і міжнародними організаціями;

4) у державних органах, до завдань яких віднесено протидію зовнішнім загрозам національній безпеці України, життю, здоров’ю її громадян за межами України.

З метою забезпечення підвищення ефективності реалізації зовнішньої політики держави та координації діяльності державних органів у сфері зовнішніх зносин у державних органах можуть бути запроваджені посади дипломатичних радників. Заміщення посад дипломатичних радників у державних органах здійснюється з числа дипломатичних службовців в установленому законодавством порядку. Положення про дипломатичного радника затверджується Президентом України.

4. Період роботи посадових осіб дипломатичної служби на посадах у державних органах, зазначених у частині третій цієї статті, є дипломатичною службою.

5. Після закінчення роботи на посадах у державних органах, зазначених у частині третій цієї статті, посадовим особам дипломатичної служби надається рівнозначна посада дипломатичної служби в органах дипломатичної служби.

<< | >>
Источник: Про дипломатичну службу. Закон України. м. Київ 7 червня 2018 року № 2449-VIII. 2018

Еще по теме Стаття 16. Проходження дипломатичної служби:

 1. Про дипломатичну службу. Закон України. м. Київ 7 червня 2018 року № 2449-VIII, 2018
 2. 8. 3. Прохождение государственной службы
 3. Государственная служба: понятие и принципы
 4. 16. ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
 5. Тема8. Государственная служба
 6. ІІІ. ПІДСУДНІСТЬ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ УКРАЇНИ
 7. 3. Європейська Комісія.
 8. 8. 2. Государственная должность
 9. 8. 5. Дисциплинарная ответственность государственных служащих
 10. §4. Государственные служащие
 11. 8. 4. Основы административно-правового статуса государственных служащих
 12. УЧАСТИЕ АДВОКАТА В АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СПОСОБАХ РАЗРЕШЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ СПОРОВ
 13. Субъект
 14. Субъективная сторона
 15. СОДЕРЖАНИЕ