<<
>>

Стаття 40. Робочий час і час відпочинку працівників дипломатичної служби

1. Робочий час і час відпочинку посадових осіб дипломатичної служби визначаються відповідно до Закону України "Про державну службу" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

2. Робочий час і час відпочинку працівників, які виконують функції з обслуговування, визначаються відповідно до законодавства про працю з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

3. У закордонних дипломатичних установах України у державах з важкими кліматичними умовами або складною безпековою ситуацією, а також з урахуванням законів і традицій держави перебування за погодженням з Міністерством закордонних справ України можуть встановлюватися інші робочий час і час відпочинку працівників дипломатичної служби.

4. Для виконання невідкладних або непередбачуваних завдань під час довготермінового відрядження працівники дипломатичної служби, для яких законом не передбачено обмежень щодо роботи, можуть у визначеному законодавством порядку залучатися до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час.

<< | >>
Источник: Про дипломатичну службу. Закон України. м. Київ 7 червня 2018 року № 2449-VIII. 2018

Еще по теме Стаття 40. Робочий час і час відпочинку працівників дипломатичної служби:

 1. Про дипломатичну службу. Закон України. м. Київ 7 червня 2018 року № 2449-VIII, 2018
 2. 8. 3. Прохождение государственной службы
 3. Государственная служба: понятие и принципы
 4. 16. ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
 5. Тема8. Государственная служба
 6. ВСТУП
 7. 3. Європейська Комісія.
 8. 8. 2. Государственная должность
 9. ІІ. ЗАХОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИРИНЕННЯ
 10. ІІ. ПРИНЦИПИ ТА УЧАСНИКИ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 11. ІІ. СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ЮРИСДИКЦІЯ
 12. 8. 5. Дисциплинарная ответственность государственных служащих
 13. ВИСНОВКИ З ТЕМИ: