<<
>>

Стаття 29. Відставка дипломатичних службовців

1. Відставкою є припинення дипломатичної служби дипломатичним службовцем, який займає дипломатичну посаду категорії "А" та має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла.

Підставами для відставки є:

1) принципова незгода з рішенням відповідного державного органу або посадової особи;

2) примушування дипломатичного службовця до виконання рішення державного органу або посадової особи, яке суперечить законодавству України або може завдати значної шкоди державі, підприємствам, установам, організаціям, окремим громадянам;

3) стан здоров’я, що перешкоджає виконанню посадових повноважень (за наявності медичного висновку).

2. Приймає відставку дипломатичного службовця, який займає дипломатичну посаду категорії "А" та має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла, або надає мотивовану відмову у відставці відповідний державний орган або посадова особа, які призначали такого дипломатичного службовця на дипломатичну посаду. Рішення про прийняття відставки або надання відмови у відставці приймається у місячний строк. У разі відмови у відставці дипломатичний службовець продовжує виконувати посадові обов’язки і має право на звільнення з підстав, передбачених Законом України "Про державну службу".

<< | >>
Источник: Про дипломатичну службу. Закон України. м. Київ 7 червня 2018 року № 2449-VIII. 2018

Еще по теме Стаття 29. Відставка дипломатичних службовців:

 1. Про дипломатичну службу. Закон України. м. Київ 7 червня 2018 року № 2449-VIII, 2018
 2. ВСТУП
 3. 2. Передумови європейської інтеграції
 4. Цель освоения дисциплины
 5. Управление как социальное явление
 6. Тема 9. Административно-правовые формы. Правовые акты государственного управления
 7. Возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных административным правонарушением
 8. §8. Иные участники административного процесса
 9. 5. Суд ЄС.
 10. І. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ПРИЙНЯТТЮ НОРМАТИВНИХ АКТІВ
 11. ДЖЕРЕЛА
 12. ТЕМА № 9. АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО
 13. 1. Административные правонарушения, посягающие на права граждан.
 14. 3.1. Коммерческие банки
 15. ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ В ДИСЦИПЛИНАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ В КОНТЕКСТЕ КРИТЕРИЯ СУБЪЕКТИВНОЙ БЕСПРИСТРАСТНОСТИ СОСТАВА КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ
 16. § 2. Договор банковского счета
 17. СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА АДВОКАТА