<<
>>

Стаття 22. Права і соціальний захист живого донора та членів його сім’ї

1. Живий донор, який надав анатомічні матеріали, має право на:

безоплатне медичне обстеження, безпосередньо пов’язане з донорством анатомічних матеріалів;

безоплатну медичну допомогу у разі виникнення хвороб чи ускладнень здоров’я у зв’язку з донорством анатомічних матеріалів;

перевагу в отриманні анатомічних матеріалів у разі необхідності проведення йому трансплантації.

2. Живому донору після вилучення у нього анатомічних матеріалів надається одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з донорством анатомічних матеріалів тривалістю три календарні дні без урахування святкових і неробочих днів, яка за заявою донора може бути приєднана до щорічної відпустки в поточному робочому році.

3. Живому донору у встановленому законодавством порядку відшкодовується шкода, заподіяна ушкодженням здоров’я у зв’язку з виконанням ним функції донора анатомічних матеріалів людини, з урахуванням додаткових витрат на лікування, посилене харчування та інші заходи, спрямовані на його соціальну, трудову та професійну реабілітацію.

4. Живий донор у разі настання інвалідності у зв’язку з виконанням ним функції донора анатомічних матеріалів людини має право на передбачені законом пенсію по інвалідності внаслідок загального захворювання незалежно від тривалості страхового стажу та надбавку до неї.

5. У разі смерті живого донора, що настала внаслідок виконання ним функції донора анатомічних матеріалів людини, непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні, призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника незалежно від тривалості його страхового стажу в порядку, встановленому законом.

<< | >>
Источник: Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині. Закон України. м. Київ 17 травня 2018 року № 2427-VІІІ. 2018

Еще по теме Стаття 22. Права і соціальний захист живого донора та членів його сім’ї:

 1. 1. Основи захисту довкілля
 2. 1. Співробітництво держав-членів в сфері правосуддя
 3. 38. СТРУКТУРА НОРМ ПРАВА. СООТНОШЕНИЕ НОРМЫ ПРАВА И СТАТЬИ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА
 4. 4. Поняття і джерела податкового права ЄС.
 5. § 1. Права акционеров
 6. 28. СООТНОШЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
 7. 2. 3. Система административного права
 8. 3. 4. Источники административного права
 9. Энциклопедия права (Ф.В. Тарановский)
 10. 27. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРАВА
 11. Метод административного права
 12. 30. ПРИНЦИПЫ ПРАВА: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ
 13. Реализация норм административного права
 14. Социологическая школа права (П.А. Сорокин)
 15. 36. ФОРМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
 16. 26. ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И СУЩНОСТИ ПРАВА
 17. Психологическая школа права (Л.И. Петражицкий, В.М. Хвостов)
 18. 32. ПОНЯТИЕ, ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ И СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ПРАВА
 19. 1. Зв'язок понять «acquis communautaire» європейського права і «Західна політико-правова традиція».