<<
>>

Стаття 3. Сфера дії Закону

1. Дія цього Закону поширюється на трансплантацію анатомічних матеріалів людині, здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією, отримання анатомічних матеріалів людини для виготовлення біоімплантатів, визначення умов застосування ксеноімплантатів.

2. Дія цього Закону не поширюється на:

донорство крові та її компонентів і діяльність, пов’язану з їх використанням;

трансплантацію статевих залоз, репродуктивних клітин та живих ембріонів;

аутотрансплантацію;

імплантацію;

вилучення анатомічних матеріалів для діагностичних та наукових досліджень;

діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;

виготовлення біоімплантатів та ксеноімплантатів.

<< | >>
Источник: Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині. Закон України. м. Київ 17 травня 2018 року № 2427-VІІІ. 2018

Еще по теме Стаття 3. Сфера дії Закону:

 1. Приложение № 6 ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О внесении дополнений в Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
 2. Приложение №5 ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 09.01.96 ЛГ?2 Ф-3).
 3. Приложение № 7 ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О внесении изменений и дополнений в закон РСФСР «Об охране окружающей природной среды»
 4. Приложение 2 проект' ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О внесении изменений н дополнений в Федеральный закон от 22 апреля 1996г. Х
 5. Приложение 4 ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон от «Об исполнительном производстве»
 6. Приложение ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О внесении дополнений в Федеральный закон РФ «О рекламе»
 7. Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції. Закон України. м. Київ 17 жовтня 2019 року № 198-IX, 2019
 8. 15. 1. Законность и дисциплина
 9. СЕКРЕТАРЬ ЗАКОННОСТИ
 10. Список использованной литературы Законы и иные нормативные акты
 11. Представительство по делам о защите прав и законных интересов группы лиц
 12. СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПА ЗАКОННОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АДВОКАТОМ СТАТУСНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАВ
 13. Тема 15. Способы обеспечения законности и дисциплины в сфере исполнительной власти
 14. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЗАКОНОВ, ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЛИТЕРАТУРЫ И МАТЕРИАЛОВ ПРАКТИКИ
 15. Тема 6. Административно-правовые гарантии прав, свобод и законных интересов граждан
 16. Приложение № 1: ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР»
 17. Про дипломатичну службу. Закон України. м. Київ 7 червня 2018 року № 2449-VIII, 2018
 18. Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині. Закон України. м. Київ 17 травня 2018 року № 2427-VІІІ, 2018
 19. Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи. Закон України. м. Київ 12 вересня 2019 року № 78-IX, 2019