<<
>>

Стаття 117. Підготовка до голосування у день виборів (день повторного голосування)

1. Голосування у день виборів та у день повторного голосування проводиться з 8 години до 20 години. На закордонних виборчих дільницях голосування проводиться за місцевим часом держави, в якій утворені такі дільниці.

2. Про час і місце голосування дільнична виборча комісія повідомляє виборців не пізніш як за сім днів до дня його проведення, а у виняткових випадках утворення виборчих дільниць відповідно до частини п’ятої статті 30 цього Кодексу - напередодні дня виборів.

3. Організація проведення голосування та підтримання належного порядку у приміщенні для голосування, забезпечення таємності волевиявлення виборців під час голосування покладаються на дільничну виборчу комісію.

4. Дільнична виборча комісія не раніш як за сорок п’ять хвилин до початку голосування проводить засідання, на якому відкриває сейф (металеву шафу) з виборчими бюлетенями. Голова дільничної виборчої комісії на підставі витягу з протоколу окружної виборчої комісії про передачу виборчих бюлетенів дільничній виборчій комісії або акта, зазначеного у частині дев’ятій статті 115 цього Кодексу, оголошує кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією. Зазначені відомості секретар комісії заносить до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

5. У разі виявлення пошкодження стрічки, якою опечатано сейф (металеву шафу), або невідповідності підписів чи печатки на ній дільнична виборча комісія негайно повідомляє про це органи Національної поліції України та окружну виборчу комісію. Після цього члени дільничної виборчої комісії перераховують виборчі бюлетені, про що складається акт, який підписується всіма присутніми при цьому на засіданні дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою комісії. Кількість виборчих бюлетенів, зазначена в акті, вважається кількістю бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією.

6. Голова дільничної виборчої комісії на засіданні комісії перед початком голосування надає для огляду членам дільничної виборчої комісії, присутнім кандидатам на пост Президента України, їх довіреним особам, офіційним спостерігачам, представникам засобів масової інформації по черзі всі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки. Після огляду кожна скринька опломбовується або опечатується печаткою дільничної виборчої комісії, після чого до неї вкидається контрольний лист, на якому зазначаються номер територіального округу або позначення, що він є закордонним, номер виборчої дільниці, час його вкидання у виборчу скриньку, підписи голови, заступника голови, секретаря та інших членів дільничної виборчої комісії, кандидатів, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів. Контрольний лист підписується зазначеними особами, їхні підписи скріплюються печаткою комісії. Після вкидання контрольного листа голова комісії надає для огляду наступну виборчу скриньку та проводить з нею ту саму процедуру. Після опломбування або опечатування останньої виборчої скриньки, вкидання до неї контрольного листа і встановлення великих (стаціонарних) виборчих скриньок на відведені для них місця виборча дільниця вважається готовою до проведення голосування. Малі (переносні) виборчі скриньки розміщуються у приміщенні для голосування отворами для бюлетенів вниз у полі зору членів комісії та інших осіб, присутніх на виборчій дільниці під час голосування відповідно до вимог цього Кодексу.

7. Голова дільничної виборчої комісії передає необхідну кількість виборчих бюлетенів для голосування членам дільничної виборчої комісії, які видаватимуть виборчі бюлетені виборцям у приміщенні для голосування та організовуватимуть голосування за місцем перебування виборців. Передання виборчих бюлетенів фіксується відомістю за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Зазначені члени комісії засвідчують отримання виборчих бюлетенів проставленням підпису у відомості та забезпечують їх збереження і дотримання встановленого цим Кодексом порядку видачі виборчих бюлетенів виборцям. Жодного виборчого бюлетеня у сейфі (шафі) не може залишитися.

8. Голова дільничної виборчої комісії передає членам дільничної виборчої комісії, уповноваженим працювати із списком виборців у день виборів, аркуші списку виборців. Відповідні члени дільничної виборчої комісії забезпечують їх збереження і дотримання встановленого цим Кодексом порядку використання списку виборців.

<< | >>
Источник: ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 19 грудня 2019 року № 396-IX. 2019

Еще по теме Стаття 117. Підготовка до голосування у день виборів (день повторного голосування):

 1. Зовнішня й безпекова політика як друга з «опор» ЄС
 2. ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 19 грудня 2019 року № 396-IX, 2019
 3. ВВЕДЕНИЕ
 4. ВСТУП
 5. Тема 1.7 Процессуальные сроки
 6. ЮРИДИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ. НУЖЕН ЛИ ОН АДВОКАТУ?
 7. 2. Передумови європейської інтеграції
 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
 9. § 3. Уставный капитал организации
 10. ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ АДВОКАТСКИХ ПРАВ И МЕТОДЫ ИХ ПРЕСЕЧЕНИЯ
 11. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТОВ
 12. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЛИЦАМ, ПРЕТЕНДУЮЩИМ НА ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА АДВОКАТА
 13. СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА АДВОКАТА
 14. МОНОПОЛИЯ СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 15. ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ КРЫМСКОЙ АДВОКАТУРЫ В СВЯЗИ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ К РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 16. Социологическая школа права (П.А. Сорокин)
 17. Представительство по делам о защите прав и законных интересов группы лиц
 18. 4. Административные правонарушения на транспорте