<<
>>

Стаття 182. Встановлення результатів виборів народних депутатів України

1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування (у тому числі з позначкою "Уточнений") та протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в межах закордонного округу (у тому числі з позначкою "Уточнений") не пізніш як на п’ятнадцятий день з дня голосування встановлює результати виборів депутатів, про що складає протокол.

Центральна виборча комісія зобов’язана встановити результати виборів депутатів незалежно від кількості виборчих дільниць, територіальних округів, на яких (в межах яких) голосування не було організовано і проведено відповідно до вимог цього Кодексу.

Центральна виборча комісія може продовжити, але не більш як на один день, зазначений строк у разі необхідності надання окружній виборчій комісії часу для подання протоколу з позначкою "Уточнений".

У разі нескладання або неналежного складання окружною виборчою комісією протоколу про встановлення підсумків голосування (у тому числі з позначкою "Уточнений") у строки, визначені цим Кодексом, або його ненадходження до Центральної виборчої комісії Центральна виборча комісія здійснює повноваження окружної виборчої комісії щодо встановлення підсумків голосування у відповідному територіальному окрузі. У такому випадку Центральна виборча комісія витребовує та забезпечує транспортування від окружної виборчої комісії виборчих документів, зазначених у частині десятій статті 176 цього Кодексу, а також може витребувати інші документи.

До протоколу про результати виборів депутатів заносяться прописом та цифрами такі відомості:

1) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення Центральної виборчої комісії;

2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних окружними виборчими комісіями;

3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених окружними виборчими комісіями;

4) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями та виготовлених ними з дозволу Центральної виборчої комісії;

5) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями;

6) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях;

7) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;

8) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях;

9) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;

10) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;

11) сумарна кількість голосів виборців, які підтримали регіональні виборчі списки кандидатів у депутати від усіх партій у кожному виборчому регіоні;

12) кількість голосів виборців, які підтримали регіональні виборчі списки кандидатів у депутати від кожної партії у кожному виборчому регіоні;

13) відсоток голосів виборців, які підтримали регіональні виборчі списки кандидатів у депутати від кожної партії у кожному виборчому регіоні, у відношенні до сумарної кількості голосів виборців, які підтримали регіональні виборчі списки кандидатів у депутати від усіх партій у відповідному виборчому регіоні;

14) кількість та відсоток голосів виборців, які підтримали кожного кандидата, включеного до регіонального виборчого списку кандидатів у депутати від кожної партії у кожному виборчому регіоні;

15) кількість голосів виборців, які підтримали весь регіональний список кандидатів у депутати від кожної партії, не підтримавши конкретного кандидата з цього списку, у кожному виборчому регіоні;

16) сумарна кількість голосів виборців, які підтримали усі регіональні виборчі списки кандидатів у депутати від кожної партії у межах загальнодержавного округу;

17) загальна кількість голосів виборців, які підтримали усі регіональні виборчі списки кандидатів у депутати від усіх партій у межах загальнодержавного округу;

18) відсоток сумарної кількості голосів виборців, які підтримали усі регіональні виборчі списки кандидатів у депутати від кожної партії, у відношенні до загальної кількості голосів виборців, які підтримали усі регіональні виборчі списки кандидатів у депутати від усіх партій у межах загальнодержавного округу.

2.

Відомості про підсумки голосування цифрами заносяться до протоколу Центральної виборчої комісії про результати виборів депутатів. Відомості, зазначені у пунктах 2-10 частини першої цієї статті, заносяться по кожному територіальному округу і сумарно по загальнодержавному округу, а відомості, зазначені у пунктах 11, 12, 14, 15 частини першої цієї статті, - по кожному територіальному округу і по кожному виборчому регіону. Відомості, зазначені у пункті 13 частини першої цієї статті, заносяться по кожному виборчому регіону. При цьому дані, зазначені у пунктах 13, 18 частини першої цієї статті, визначаються з точністю до сотих часток відсотка. Протокол підписується Головою, заступниками Голови, секретарем та іншими членами Центральної виборчої комісії, присутніми на засіданні Центральної виборчої комісії, та засвідчується печаткою Центральної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами Центральної виборчої комісії. У разі незгоди із встановленими результатами виборів, зафіксованими у протоколі Центральної виборчої комісії, член Центральної виборчої комісії підписує протокол із позначкою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про результати виборів депутатів. У разі відсутності у протоколі підпису члена Центральної виборчої комісії напроти його прізвища зазначається причина відсутності члена Центральної виборчої комісії на її засіданні. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати в депутати, представники партій у Центральній виборчій комісії, які були присутні при встановленні результатів виборів депутатів. Зміст протоколу невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

3. Центральна виборча комісія на підставі відомостей, зазначених у пункті 18 частини першої цієї статті, визначає партії, які мають право на участь у розподілі депутатських мандатів. Право на участь у розподілі депутатських мандатів набувають партії, на підтримку регіональних виборчих списків кандидатів у депутати від яких у межах загальнодержавного округу подано 5 і більше відсотків загальної кількості голосів виборців, які підтримали регіональні виборчі списки кандидатів у депутати від усіх партій у межах загальнодержавного округу.

<< | >>
Источник: ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 19 грудня 2019 року № 396-IX. 2019

Еще по теме Стаття 182. Встановлення результатів виборів народних депутатів України:

 1. Про національну безпеку України. Закон України. м. Київ 21 червня 2018 року № 2469-VIII, 2018
 2. ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 19 грудня 2019 року № 396-IX, 2019
 3. Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції. Закон України. м. Київ 17 жовтня 2019 року № 198-IX, 2019
 4. ІІІ. ПІДСУДНІСТЬ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ УКРАЇНИ
 5. Лекція № 3. Угода про асоціацію між Україною та ЄС 2014 р.
 6. Про дипломатичну службу. Закон України. м. Київ 7 червня 2018 року № 2449-VIII, 2018
 7. Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині. Закон України. м. Київ 17 травня 2018 року № 2427-VІІІ, 2018
 8. Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи. Закон України. м. Київ 12 вересня 2019 року № 78-IX, 2019
 9. ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
 10. ВСТУП
 11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
 12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
 13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
 14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: