<<
>>

Стаття 191. Особливості підготовки і проведення позачергових виборів народних депутатів України

1. Спеціальні виборчі дільниці для проведення позачергових виборів депутатів, що існують на тимчасовій основі, утворюються не пізніш як за дев’ятнадцять днів до дня голосування, а у винятковому випадку утворення виборчої дільниці відповідно до частини п’ятої статті 30 цього Кодексу - не пізніш як за десять днів до дня голосування, у порядку, встановленому цим Кодексом.

Подання щодо утворення спеціальних виборчих дільниць, що існують на тимчасовій основі, вносяться районними, районними у містах державними адміністраціями чи виконавчими комітетами міських рад (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення) до відповідної окружної виборчої комісії не пізніш як за двадцять чотири дні до дня голосування.

2. Окружні виборчі комісії утворюються в кількості, встановленій частиною першою статті 140 цього Кодексу, не пізніш як за п’ятдесят днів до дня голосування за поданнями суб’єктів, визначених пунктом 1 частини другої статті 140 цього Кодексу, що вносяться до Центральної виборчої комісії у встановленій нею кількості, не пізніш як за п’ятдесят три дні до дня голосування у порядку, встановленому статтею 140 цього Кодексу.

3. Дільничні виборчі комісії утворюються у кількості, встановленій частинами другою, третьою статті 141 цього Кодексу, не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня голосування, а у винятковому випадку утворення виборчої дільниці відповідно до частини п’ятої статті 30 цього Кодексу - одночасно з утворенням виборчих дільниць, за поданнями суб’єктів, визначених пунктом 1 частини другої статті 140 цього Кодексу, що вносяться до окружної виборчої комісії у кількості, встановленій Центральною виборчою комісією, не пізніш як за сімнадцять днів до дня голосування у порядку, встановленому статтею 141 цього Кодексу.

4. Органи ведення Державного реєстру виборців передають попередні списки виборців відповідним дільничним виборчим комісіям не пізніш як за одинадцять днів до дня голосування.

5. На спеціальних виборчих дільницях списки виборців складаються у порядку, передбаченому цим Кодексом, не пізніш як за сім днів до дня голосування.

Керівники відповідних закладів, установ, полярної станції України, капітани суден не пізніш як за десять днів до дня голосування подають відомості для складання списків виборців на спеціальних виборчих дільницях дільничним виборчим комісіям (крім дільниць у закладах охорони здоров’я, установах виконання покарань).

6. На позачергових виборах депутатів списки виборців на закордонних виборчих дільницях складаються і виготовляються у порядку, встановленому цим Кодексом. Попередні списки виборців передаються в електронному вигляді дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць не пізніш як за десять днів до дня голосування. Уточнення списків виборців на закордонних виборчих дільницях проводиться у порядку, встановленому цим Кодексом.

7. Іменне запрошення надсилається або доставляється в інший спосіб дільничною виборчою комісією кожному виборцю не пізніш як за десять днів до дня голосування.

8. Кошти на підготовку і проведення позачергових виборів депутатів, передбачені Державним бюджетом України, перераховуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Центральній виборчій комісії у триденний строк з дня опублікування Указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

9. Висування кандидатів у депутати починається з першого дня виборчого процесу і закінчується за сорок днів до дня голосування.

10. Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати розпочинається на наступний день після опублікування Указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України і закінчується за тридцять днів до дня голосування. Реєстрація кандидатів у депутати закінчується за двадцять п’ять днів до дня голосування.

11. Центральна виборча комісія не пізніш як на другий день після початку виборчого процесу оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті перелік територіальних округів із зазначенням їх номерів, меж та центрів, виборчих регіонів, а також не пізніш як за сорок днів до дня виборів - інформацію щодо загального інформаційного забезпечення позачергових виборів.

12. Громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрована у встановленому законом порядку, не пізніш як за п’ятдесят днів до дня голосування може звернутися до Центральної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів депутатів у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Невідкладно після завершення розгляду відповідних клопотань громадських організацій Центральна виборча комісія оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті перелік громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах депутатів.

13. Форма, колір і текст виборчого бюлетеня затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять чотири дні до дня голосування.

<< | >>
Источник: ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 19 грудня 2019 року № 396-IX. 2019

Еще по теме Стаття 191. Особливості підготовки і проведення позачергових виборів народних депутатів України:

 1. Про національну безпеку України. Закон України. м. Київ 21 червня 2018 року № 2469-VIII, 2018
 2. ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 19 грудня 2019 року № 396-IX, 2019
 3. Готовиться к семинару и практическому занятию следует заранее, а не накануне его проведения.
 4. ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
 5. ТЕМА № 1. ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ ТА СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
 6. Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції. Закон України. м. Київ 17 жовтня 2019 року № 198-IX, 2019
 7. Про дипломатичну службу. Закон України. м. Київ 7 червня 2018 року № 2449-VIII, 2018
 8. ІІІ. ПІДСУДНІСТЬ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ УКРАЇНИ
 9. Лекція № 3. Угода про асоціацію між Україною та ЄС 2014 р.
 10. Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині. Закон України. м. Київ 17 травня 2018 року № 2427-VІІІ, 2018
 11. Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи. Закон України. м. Київ 12 вересня 2019 року № 78-IX, 2019
 12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
 13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
 14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
 15. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
 16. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
 17. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
 18. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
 19. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: