<<
>>

Стаття 214. Розпорядники виборчого фонду кандидата, організації партії

1. Організація партії, яка висунула виборчий список, рішенням її керівного органу призначає:

1) не більше двох розпорядників накопичувального рахунку виборчого фонду організації партії - з числа кандидатів у депутати, включених до її виборчого списку, або уповноважених осіб в єдиному багатомандатному виборчому окрузі;

2) по одному розпоряднику кожного поточного рахунку виборчого фонду організації партії - з числа кандидатів у депутати, включених до її виборчого списку, або уповноважених осіб у багатомандатних виборчих округах.

Кандидат у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища може бути розпорядником поточного рахунку власного виборчого фонду або призначити не більше одного розпорядника поточного рахунку власного виборчого фонду з числа своїх довірених осіб.

2. Розпорядники коштів накопичувального рахунку виборчого фонду організації партії зобов’язані вести облік надходження та розподілу коштів виборчого фонду між поточними рахунками.

Розпорядники поточних рахунків відповідних виборчих фондів забезпечують додержання фінансової дисципліни, цільове використання коштів виборчого фонду.

3. Установа банку, в якій відкрито накопичувальний або поточний рахунок виборчого фонду, надає розпоряднику відповідного рахунку виборчого фонду щотижнево або за його зверненням відомості про розміри та джерела внесків, що надійшли на рахунки виборчого фонду, рух коштів, а також їх залишки на рахунках.

4. Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду організації партії зобов’язаний за вісім днів до дня голосування подати розпоряднику коштів накопичувального рахунку виборчого фонду організації партії проміжний фінансовий звіт за період з дня відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду до десятого дня до дня голосування за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду організації партії зобов’язаний за п’ять днів до дня голосування подати до відповідної територіальної виборчої комісії проміжний фінансовий звіт за період з дня відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду до десятого дня до дня голосування за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

5. Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду організації партії зобов’язаний не пізніш як на п’ятий день після дня голосування подати розпоряднику коштів накопичувального рахунку виборчого фонду організації партії остаточний фінансовий звіт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду організації партії зобов’язаний не пізніш як на сьомий день після дня голосування подати до відповідної територіальної виборчої комісії остаточний фінансовий звіт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

6. Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду кандидата у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища зобов’язаний не пізніш як за п’ять днів до дня голосування подати до відповідної територіальної виборчої комісії проміжний фінансовий звіт за період з дня відкриття поточного рахунку виборчого фонду до десятого дня до дня голосування за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У разі призначення відповідною територіальною виборчою комісією повторного голосування розпорядник поточного рахунку виборчого фонду кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, зобов’язаний не пізніше ніж за п’ять днів до дня повторного голосування подати до відповідної територіальної виборчої комісії проміжний фінансовий звіт за період з дня, наступного за днем офіційного опублікування рішення відповідної територіальної виборчої комісії про призначення повторного голосування, до сьомого дня перед днем повторного голосування за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду кандидата у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища зобов’язаний не пізніш як на сьомий день після дня голосування (у разі включення кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища до виборчого бюлетеня для повторного голосування – не пізніш як на сьомий день після дня повторного голосування) подати до відповідної територіальної виборчої комісії остаточний фінансовий звіт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

7. У проміжних та остаточних фінансових звітах в обов’язковому порядку відображається інформація про всі надходження на рахунок виборчого фонду, здійснені витрати та залишки коштів на відповідному рахунку, у тому числі інформація про дату надходження кожного внеску до виборчого фонду, його розмір, особу, яка здійснила внесок на відповідний рахунок виборчого фонду (із зазначенням її прізвища, імені, по батькові), назву організації партії (у разі здійснення внеску організацією партії), призначення, дату здійснення і суму кожного платежу з рахунку виборчого фонду, повну назву отримувача кожного платежу.

8. Аналіз фінансових звітів здійснює територіальна виборча комісія. У разі виявлення в ході аналізу фінансових звітів ознак порушення вимог цього Кодексу територіальна виборча комісія повідомляє про це відповідні правоохоронні органи для перевірки і реагування відповідно до закону.

9. Форми фінансових звітів, передбачених цією статтею, а також порядок проведення їх аналізу встановлюються Центральною виборчою комісією за погодженням із Національним агентством з питань запобігання корупції.

10. Відомості проміжних та остаточних фінансових звітів оприлюднюються територіальною виборчою комісією протягом двох днів з дня їх отримання у місцевих друкованих засобах масової інформації або в інший визначений нею спосіб.

<< | >>
Источник: ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 19 грудня 2019 року № 396-IX. 2019

Еще по теме Стаття 214. Розпорядники виборчого фонду кандидата, організації партії:

 1. ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 19 грудня 2019 року № 396-IX, 2019
 2. КАБАНОВА Людмила Николаевна. Имущественные санкции в российском праве. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Тольятти, 2018, 2018
 3. Чжан Лянвэй (Китайская Народная Республика). ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ В КНР. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2018, 2018
 4. АБОЛОНИН ГЛЕБ ОЛЕГОВИЧ. ГРУППОВЫЕ ИСКИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ. ДИССЕРТАЦИЯ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК. Екатеринбург, 1999, 1999
 5. Назмутдинова Лилия Максутовна. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Казань 2018, 2018
 6. Егоров Александр Александрович. Категория «правонарушение» в отечественной теоретико-правовой мысли. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2018, 2018
 7. Афаунова Фарида Аликовна. ЭМИССИЯ АКЦИЙ КАК ОСНОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва-2014., 2014
 8. ВАЛЛАСК Елена Владимировна. Криминалистическая характеристика и программы расследования хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Санкт-Петербург - 2006, 2006
 9. МЕТА ЛЕКЦІЇ:
 10. 4. Європейський парламент.
 11. І. КЛАСИФІКАЦІЯ СУБ'ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
 12. ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
 13. ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
 14. Про дипломатичну службу. Закон України. м. Київ 7 червня 2018 року № 2449-VIII, 2018
 15. ІІІ. ПІДСУДНІСТЬ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ УКРАЇНИ
 16. Правовой статус адвоката в качестве представителя доверителя в налоговых правоотношениях
 17. Субъект
 18. ВИСНОВКИ З ТЕМИ: