<<
>>

Стаття 219. Порядок висування кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) рад організацією партії

1. Висування кандидатів у депутати організацією партії, формування та затвердження єдиного республіканського списку на виборах до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласного, міського (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) виборчого списку (далі - єдиний виборчий список) та регіональних виборчих списків здійснюється на її зборах, конференції організації партії у порядку, встановленому статутом партії та цією статтею.

2. Організація партії може висунути кандидатом у депутати особу, яка є членом цієї партії, або безпартійну особу, яка відповідно до статті 193 цього Кодексу має право бути обраною депутатом.

3. Організація партії висуває кандидатів з числа осіб, зазначених у частині другій цієї статті, у вигляді єдиного виборчого списку, який формується та затверджується на зборах, конференції організації партії.

4. Кількість кандидатів у депутати, які включаються до єдиного виборчого списку організації партії, не повинна перевищувати кількісний склад депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, міської (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) ради.

5. З числа кандидатів, включених до єдиного виборчого списку, організація партії на тих самих зборах, конференції формує і затверджує регіональні списки кандидатів у депутати у кожному багатомандатному виборчому окрузі. Регіональний виборчий список організації партії повинен включати не менше п’яти і не більше дванадцяти кандидатів у депутати.

6. Кожен кандидат у депутати, включений до єдиного виборчого списку, також має бути включений до одного з регіональних виборчих списків. Кандидат не може бути включений до єдиного виборчого списку організації партії більше ніж один раз, а також до двох чи більше різних регіональних виборчих списків.

7. Особа має право надати згоду балотуватися та бути включеною до єдиного та регіонального виборчих списків лише однієї організації партії і лише однієї партії.

8. Черговість (порядкові номери) кандидатів у єдиному виборчому списку та у регіональних виборчих списках визначається на зборах, конференції організації партії під час висування кандидатів у депутати та формування відповідного списку.

9. Під час формування єдиного та регіональних виборчих списків організація партії повинна забезпечити присутність у кожній п’ятірці (місцях з першого по п’яте, з шостого по десяте і так далі) кожного виборчого списку чоловіків і жінок (не менше двох кандидатів кожної статі).

10. Рішення зборів, конференції організації партії про висування кандидатів у депутати від партії приймається шляхом затвердження єдиного виборчого списку та регіональних виборчих списків кандидатів у депутати, віднесених організацією партії до відповідних багатомандатних виборчих округів, які додаються до такого рішення і є його невід’ємною частиною. Рішення зборів, конференції організації партії про висування кандидатів у депутати підписується керівником організації партії і скріплюється печаткою партії.

11. Форми єдиного та регіонального виборчих списків кандидатів у депутати від організації партії затверджуються Центральною виборчою комісією і не можуть бути змінені під час виборчого процесу.

12. У єдиному виборчому списку стосовно кожного кандидата зазначаються:

1) порядковий номер кандидата у єдиному виборчому списку;

2) прізвище, ім’я (усі імена), по батькові (за наявності) кандидата;

3) число, місяць і рік народження;

4) громадянство;

5) відомості про освіту;

6) посада (заняття), місце роботи;

7) партійність;

8) адреса місця проживання;

9) відомості про наявність чи відсутність судимості;

10) відомості про наявність чи відсутність представницького мандата;

11) номер багатомандатного виборчого округу, до якого віднесено кандидата;

12) порядковий номер кандидата у відповідному регіональному виборчому списку.

13. У кожному регіональному виборчому списку стосовно кожного кандидата зазначаються його порядковий номер у цьому списку та відомості, передбачені пунктами 2-10 частини дванадцятої цієї статті.

<< | >>
Источник: ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 19 грудня 2019 року № 396-IX. 2019

Еще по теме Стаття 219. Порядок висування кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) рад організацією партії:

 1. 1. Конкурентний порядок ЄС
 2. Лекція № 7. Конкурентний порядок і сфери впливу держави в «політиках» ЄС
 3. §7. Порядок рассмотрения жалоб на постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
 4. §6. Порядок рассмотрения жалобы на решения и действия органов предварительного расследования и прокуроров в судебном заседании
 5. 6. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную нравственность.
 6. § 4. Реестр акционеров. Порядок регистрации акционеров
 7. ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 19 грудня 2019 року № 396-IX, 2019
 8. І. КЛАСИФІКАЦІЯ СУБ'ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
 9. Про дипломатичну службу. Закон України. м. Київ 7 червня 2018 року № 2449-VIII, 2018
 10. 2. Рада ЄС.
 11. 4. Європейський парламент.
 12. 1. Співробітництво держав-членів в сфері правосуддя
 13. МЕТА ЛЕКЦІЇ:
 14. 3. Свобода пересування і громадянство Союзу.
 15. ВСТУП
 16. І. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПРОВАДЖЕНЬ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЇХ ЗАВДАННЯ
 17. 3. Політика ЄС в сфері безпеки