<<
>>

Стаття 231. Скасування рішення про реєстрацію кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища

1. Територіальна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, окремого кандидата у депутати, включеного до єдиного та регіональних виборчих списків організації партії (під час виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, міської (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) ради, про скасування реєстрації окремого кандидата у депутати, включеного до списку кандидатів до відповідної ради (під час виборів депутатів сільських, селищних, міських (міст з кількістю виборців до 90 тисяч осіб), районних, районних у містах рад) із виключенням його з відповідних виборчих списків, списку кандидатів до відповідної ради, у разі:

1) звернення кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища не пізніш як за дев’ятнадцять днів до дня голосування із особисто поданою до відповідної виборчої комісії заявою про відмову від балотування, засвідченою в порядку, встановленому Законом України "Про нотаріат";

2) звернення організації партії не пізніш як за дев’ятнадцять днів до дня голосування щодо скасування рішення про реєстрацію кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища відповідно до рішення, прийнятого у порядку, передбаченому статутом організації партії, яке додається до такого звернення.

Зазначені документи підписуються керівником та засвідчуються печаткою організації партії;

3) отримання від уповноваженого органу інформації, що підтверджує факт припинення громадянства України кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища;

4) отримання від уповноваженого органу інформації, що підтверджує факт виїзду кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища за межі України для постійного проживання;

5) отримання від суду належним чином засвідченої копії судового рішення, яким кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища визнано недієздатним;

6) набрання щодо кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;

7) неподання кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища у порядку, встановленому цим Кодексом, заяви про підтвердження згоди балотуватися кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища від організації партії у разі виявлення включення цієї особи до виборчих списків, списків кандидатів до відповідної ради кількох організацій партій;

8) виявлення інших обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, права бути обраною депутатом, сільським, селищним, міським головою, старостою села, селища.

У разі надходження звернень, зазначених у пунктах 1 і 2 цієї частини, територіальна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, кандидата у депутати та виключення його з єдиного та регіонального виборчих списків відповідної організації партії, списку кандидатів до відповідної ради у триденний строк з дня надходження звернення, але не пізніш як за сімнадцять днів до дня голосування.

При цьому черговість (порядкові номери у відповідних виборчих списках) інших кандидатів не змінюється.

У разі надходження звернень, зазначених у пунктах 1 і 2 цієї частини, менш як за дев’ятнадцять днів до дня голосування такі звернення територіальною виборчою комісією не розглядаються, рішення щодо них не приймаються.

2. Рішення про скасування реєстрації кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища з підстав, передбачених у пунктах 3-8 частини першої цієї статті, приймається відповідною виборчою комісією не пізніш як на третій день після отримання нею документів, що встановлюють відповідні факти чи підтверджують настання відповідних обставин.

Територіальна виборча комісія розглядає питання про скасування реєстрації кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища у присутності такого кандидата та представника організації партії у виборчій комісії. Про час розгляду такого питання зазначені особи повідомляються не пізніш як у день, що передує дню розгляду. У разі відсутності зазначених осіб, належним чином повідомлених про засідання з розгляду цього питання, питання розглядається територіальною виборчою комісією за відсутності зазначених осіб.

3. Територіальна виборча комісія надає представнику організації партії у виборчій комісії або кандидату в депутати, кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища копію рішення про скасування реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища не пізніш як наступного дня після його прийняття.

4. У разі смерті кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища територіальна виборча комісія приймає рішення про вибуття такого кандидата з балотування, про виключення його з єдиного та відповідного регіонального виборчих списків організації партії, списку кандидатів до відповідної ради.

5. Рішення про скасування реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, про вибуття кандидата з балотування оприлюднюються на офіційному веб-сайті відповідної виборчої комісії та/або на стенді офіційних матеріалів комісії не пізніш як наступного дня після його прийняття.

<< | >>
Источник: ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 19 грудня 2019 року № 396-IX. 2019

Еще по теме Стаття 231. Скасування рішення про реєстрацію кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища:

 1. КАБАНОВА Людмила Николаевна. Имущественные санкции в российском праве. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Тольятти, 2018, 2018
 2. Чжан Лянвэй (Китайская Народная Республика). ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ В КНР. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2018, 2018
 3. АБОЛОНИН ГЛЕБ ОЛЕГОВИЧ. ГРУППОВЫЕ ИСКИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ. ДИССЕРТАЦИЯ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК. Екатеринбург, 1999, 1999
 4. Назмутдинова Лилия Максутовна. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Казань 2018, 2018
 5. Егоров Александр Александрович. Категория «правонарушение» в отечественной теоретико-правовой мысли. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2018, 2018
 6. Афаунова Фарида Аликовна. ЭМИССИЯ АКЦИЙ КАК ОСНОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва-2014., 2014
 7. ВАЛЛАСК Елена Владимировна. Криминалистическая характеристика и программы расследования хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Санкт-Петербург - 2006, 2006
 8. Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції. Закон України. м. Київ 17 жовтня 2019 року № 198-IX, 2019
 9. ІІ. ПРИНЦИПИ ТА УЧАСНИКИ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 10. І. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПРОВАДЖЕНЬ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЇХ ЗАВДАННЯ
 11. ТЕМА № 8. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 12. Лекція № 3. Угода про асоціацію між Україною та ЄС 2014 р.
 13. Про дипломатичну службу. Закон України. м. Київ 7 червня 2018 року № 2449-VIII, 2018
 14. Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині. Закон України. м. Київ 17 травня 2018 року № 2427-VІІІ, 2018