<<
>>

Стаття 255. Встановлення підсумків голосування в межах багатомандатного округу

1. Територіальна виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, у тому числі з позначкою "Уточнений", на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, а у разі повторного підрахунку голосів виборців - також протоколу територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці встановлює:

1) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення територіальної виборчої комісії;

2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями;

3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями;

4) кількість виборців, внесених до уточнених списків виборців на виборчих дільницях;

5) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування на виборчих дільницях;

6) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;

7) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;

8) загальну кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;

9) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у приміщенні для голосування;

10) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування;

11) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях;

12) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у багатомандатному виборчому окрузі;

13) загальну кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;

14) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, у багатомандатному виборчому окрузі;

15) відсоток виборчих бюлетенів, визнаних недійсними у багатомандатному виборчому окрузі, у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні у багатомандатному виборчому окрузі;

16) відсоток загальної кількості виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, у відношенні до загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні;

17) кількість дійсних голосів виборців у багатомандатному виборчому окрузі;

18) кількість голосів виборців, які підтримали регіональні виборчі списки кандидатів від кожної організації партії у багатомандатному виборчому окрузі;

19) відсоток голосів виборців, які підтримали регіональні виборчі списки кандидатів від кожної організації партії у багатомандатному виборчому окрузі, у відношенні до кількості дійсних голосів виборців у багатомандатному виборчому окрузі;

20) кількість голосів виборців, які підтримали кожного кандидата, включеного до регіонального виборчого списку кандидатів від кожної організації партії, у багатомандатному виборчому окрузі;

21) відсоток голосів виборців, які підтримали кожного кандидата, включеного до регіонального виборчого списку кандидатів від кожної організації партії у багатомандатному виборчому окрузі, у відношенні до кількості дійсних голосів виборців у багатомандатному виборчому окрузі;

22) кількість голосів виборців, які підтримали весь регіональний список кандидатів від кожної організації партії у багатомандатному виборчому окрузі;

23) загальну кількість голосів виборців, які підтримали всі регіональні виборчі списки кандидатів від кожної організації партії;

24) відсоток загальної кількості голосів виборців, які підтримали всі регіональні виборчі списки кандидатів від кожної організації партії, у відношенні до загальної кількості дійсних голосів виборців.

2.

Протокол про підсумки голосування в межах багатомандатного округу складається територіальною виборчою комісією у трьох примірниках. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.

3. Забороняється заповнення протоколу про підсумки голосування в межах багатомандатного округу олівцем, внесення до нього без відповідного рішення окружної виборчої комісії будь-яких виправлень, а також підписувати його та засвідчувати печаткою територіальної виборчої комісії до остаточного заповнення.

4. Протокол про підсумки голосування в межах багатомандатного округу зобов’язані підписати голова, заступник голови, секретар та інші члени окружної виборчої комісії, присутні на засіданні комісії. Зазначений протокол засвідчується печаткою територіальної виборчої комісії. У разі незгоди з відомостями, що зазначені у протоколі, член комісії зобов’язаний викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу.

Непідписання або відмова від підписання протоколу окремих членів комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.

У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами територіальної виборчої комісії. У разі відсутності підпису члена територіальної виборчої комісії у протоколі напроти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати в депутати, уповноважені особи організацій партій та офіційні спостерігачі, які були присутні при встановленні підсумків голосування в межах багатомандатного округу.

Якщо після підписання зазначеного протоколу до транспортування його до виборчої комісії, яка встановлює результати виборів, виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку в цифрах), вона на своєму засіданні розглядає питання про внесення змін до протоколу шляхом складання нового протоколу, на якому робиться позначка "Уточнений". Протокол з позначкою "Уточнений" виготовляється і підписується у порядку та в кількості примірників, встановлених цією статтею.

5. Перший примірник протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування в межах багатомандатного округу, а в разі внесення змін до цього протоколу - і протокол, в якому були допущені неточності (описки чи помилки у цифрах), разом з відповідними протоколами та актами дільничних виборчих комісій, рішеннями, прийнятими на підставі цих актів, та (за наявності) протоколами територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці в межах багатомандатного округу, окремими думками членів територіальної виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, заявами і скаргами про порушення територіальною виборчою комісією порядку встановлення підсумків голосування в межах багатомандатного округу та рішеннями, прийнятими територіальною виборчою комісією за результатами їх розгляду, територіальна виборча комісія невідкладно транспортує до виборчої комісії, яка встановлює результати голосування, другий примірник протоколу зберігається в територіальній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні територіальної виборчої комісії.

6. Територіальна виборча комісія зобов’язана встановити підсумки голосування в межах багатомандатного округу не пізніше ніж на сьомий день з дня проведення виборів незалежно від кількості виборчих дільниць у відповідному окрузі, щодо яких прийнято рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним. Визнання голосування недійсним у межах багатомандатного округу забороняється. Протокол про підсумки голосування у межах багатомандатного округу після підписання транспортується до відповідної територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати виборів.

7. Територіальна виборча комісія зобов’язана встановити підсумки голосування в межах багатомандатного округу незалежно від кількості виборчих дільниць відповідного округу, на яких голосування не було організовано і проведено в день голосування відповідно до вимог цього Кодексу.

8.

У разі якщо голосування на всіх виборчих дільницях виборчого округу у день голосування не було організовано і проведено відповідно до вимог цього Кодексу, територіальна виборча комісія встановлює, що голосування в межах відповідного округу не відбулося.

9. Транспортування документів, зазначених у частині шостій цієї статті, здійснюється головою або заступником голови територіальної виборчої комісії та іншими двома членами цієї комісії, які мають бути представниками різних організацій партій, під охороною та у супроводі поліцейських, а в разі необхідності, за зверненням територіальної виборчої комісії, - співробітників Служби безпеки України. Інші члени територіальної виборчої комісії, кандидати, уповноважені особи організацій партій, офіційні спостерігачі за їхнім бажанням можуть також супроводжувати транспортування таких документів. Супроводження таких документів іншими особами забороняється.

10. Кандидату у депутати, уповноваженій особі організації партії, офіційному спостерігачу на його прохання невідкладно видається копія протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування в межах багатомандатного округу (у тому числі з позначкою "Уточнений") з розрахунку по одній копії протоколу для кожної організації партії та по одній копії протоколу для офіційного спостерігача (групи спостерігачів) від кожної громадської організації, іноземної держави або міжнародної організації. Зазначені копії підписуються на кожній сторінці головою та секретарем територіальної виборчої комісії і скріплюються печаткою виборчої комісії.

11. У разі якщо результати місцевих виборів встановлює територіальна виборча комісія, що встановлювала підсумки голосування, її протокол про підсумки голосування у відповідному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів є підставою для встановлення нею результатів таких виборів.

<< | >>
Источник: ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 19 грудня 2019 року № 396-IX. 2019

Еще по теме Стаття 255. Встановлення підсумків голосування в межах багатомандатного округу:

 1. Правосудие по гражданским делам
 2. Зовнішня й безпекова політика як друга з «опор» ЄС
 3. 12.СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ФЕДЕРАТИВНОГО УСТРОЙСТВА РОССИИ: ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ, ПРИНЦИПЫ.
 4. ІІІ. ПІДСУДНІСТЬ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ УКРАЇНИ
 5. 2. Співробітництво в сферікримінального переслідування
 6. 3. Сучасна побудова судової системи ЄС
 7. Тема 2.4 Производство по пересмотру судебных актов в суде кассационной инстанции
 8. ЮРИДИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ. НУЖЕН ЛИ ОН АДВОКАТУ?
 9. 1. Загальні засади «ринкових свобод» ЄС.
 10. ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА СУД'ЄКТІВ ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 11. 3. Грошово-кредитна політика ЄС.
 12. ІІ. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ПРИЙНЯТТЮ ІНДИВІДУАЛЬНИХ АКТІВ УПРАВЛІННЯ
 13. ВИСНОВКИ З ТЕМИ: