<<
>>

Стаття 259. Визначення депутатів, обраних у багатомандатному окрузі

1. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, міська (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) виборча комісія визначає порядок кандидатів у депутати у регіональному виборчому списку кожної організації партії, встановлений з урахуванням результатів голосування виборців у відповідному багатомандатному окрузі, у порядку, встановленому частиною другою цієї статті.

2. Кандидати у депутати, які отримали кількість голосів виборців, яка дорівнює або перевищує 25 відсотків розміру виборчої квоти, визначеної відповідно до частини третьої статті 257 цього Кодексу, розміщуються на початку регіонального виборчого списку відповідної організації партії у порядку зменшення відсотків голосів виборців, які підтримали відповідного кандидата у депутати. При рівному відсотку голосів вище місце займає кандидат, розміщений вище у регіональному виборчому списку кандидатів від організації партії. Після кандидатів у депутати, які отримали кількість голосів виборців, яка дорівнює або перевищує 25 відсотків розміру виборчої квоти, у регіональному виборчому списку розміщуються інші кандидати у черговості, визначеній організацією партії при висуванні кандидатів.

3. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, міська (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) виборча комісія вносить до протоколу про встановлення результатів виборів депутатів регіональні виборчі списки кандидатів від кожної організації партії у кожному багатомандатному окрузі з порядком кандидатів у депутати, встановленим відповідно до частини другої цієї статті, а також відмітки про обрання.

4. Обраними депутатами від організації партії у відповідному багатомандатному окрузі вважаються кандидати у депутати у кількості, яка відповідає кількості мандатів, отриманих кандидатами у депутати, включеними до регіонального виборчого списку цієї організації партії, зазначеній у пункті 1 частини шостої статті 258 цього Кодексу, в порядку черговості у регіональному виборчому списку цієї організації партії, визначеному відповідно до частини другої цієї статті.

5. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, міська (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) виборча комісія зазначає у протоколі про встановлення результатів виборів депутатів стосовно всіх депутатів, обраних у багатомандатних округах, такі відомості:

1) прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності);

2) рік народження;

3) освіта;

4) посада (заняття), місце роботи;

5) партійність;

6) місце проживання;

7) багатомандатний округ, у якому обраний депутат;

8) назва партії, від якої обраний депутат.

<< | >>
Источник: ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 19 грудня 2019 року № 396-IX. 2019

Еще по теме Стаття 259. Визначення депутатів, обраних у багатомандатному окрузі:

 1. ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 19 грудня 2019 року № 396-IX, 2019
 2. СОДЕРЖАНИЕ.
 3. МЕТА ЛЕКЦІЇ:
 4. МЕТА ЛЕКЦІЇ:
 5. І. ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ФЛОРМУВАННЯ (СТАНОВЛЕННЯ) АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ТА НАПРЯМКИ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
 6. ВСТУП
 7. 4. Європейський парламент.
 8. ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
 9. ІІ. СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ЮРИСДИКЦІЯ
 10. ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
 11. ВСТУП
 12. 2. Сфери державноговпливу в економічних питаннях.
 13. 3.1. Коммерческие банки
 14. ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ В ДИСЦИПЛИНАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ В КОНТЕКСТЕ КРИТЕРИЯ СУБЪЕКТИВНОЙ БЕСПРИСТРАСТНОСТИ СОСТАВА КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ
 15. § 2. Договор банковского счета
 16. СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА АДВОКАТА