<<
>>

Стаття 277. Протокол про результати виборів сільського, селищного, міського голови, старости села, селища

1. Територіальна виборча комісія з відповідних виборів на своєму засіданні на підставі протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування з відповідних виборів, у тому числі з позначкою "Уточнений", а у разі повторного підрахунку голосів виборців - також протоколу територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці не пізніш як на п’ятий день після дня голосування встановлює результати виборів сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, про що складає протокол.

2. До протоколу територіальної виборчої комісії про результати виборів сільського, селищного, міського голови, старости села, селища заносяться цифрами такі відомості:

1) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення територіальної виборчої комісії;

2) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених територіальною виборчою комісією;

3) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями;

4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями;

5) загальна кількість невикористаних виборчих бюлетенів;

6) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях;

7) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;

8) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях;

9) загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;

10) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;

11) загальна кількість голосів виборців;

12) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата;

13) відсоток голосів виборців, поданих за кожного кандидата, у відношенні до загальної кількості голосів виборців.

3. Протокол територіальної виборчої комісії про результати виборів сільського, селищного, міського голови, старости села, селища складається у трьох примірниках.

Протокол підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами територіальної виборчої комісії, присутніми на її засіданні, та засвідчується печаткою територіальної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами територіальної виборчої комісії.

4. Член територіальної виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов’язаний підписати протокол про результати виборів сільського, селищного, міського голови, старости села, селища. У разі незгоди із встановленими підсумками голосування, зафіксованими у протоколі головної територіальної виборчої комісії, член територіальної виборчої комісії підписує протокол із позначкою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про результати виборів сільського, селищного, міського голови, старости села, селища. У разі відсутності у протоколі підпису члена територіальної виборчої комісії напроти його прізвища зазначається причина його відсутності на засіданні комісії.

5. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати на посаду голови територіальної громади, їх уповноважені представники та довірені особи, офіційні спостерігачі, які були присутні при встановленні результатів виборів сільського, селищного, міського голови, старости села, селища.

6. Третій примірник протоколу невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні територіальної виборчої комісії.

<< | >>
Источник: ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 19 грудня 2019 року № 396-IX. 2019

Еще по теме Стаття 277. Протокол про результати виборів сільського, селищного, міського голови, старости села, селища:

 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДВОКАТОМ В ПРОЦЕССЕ ДОКАЗЫВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО­РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 2. Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції. Закон України. м. Київ 17 жовтня 2019 року № 198-IX, 2019
 3. Приложение №4 Обобщенные результаты обработки статистических данных, полученных в ходе изучения материалов
 4. ІІ. ПРИНЦИПИ ТА УЧАСНИКИ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 5. І. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПРОВАДЖЕНЬ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЇХ ЗАВДАННЯ
 6. ТЕМА № 8. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 7. Лекція № 3. Угода про асоціацію між Україною та ЄС 2014 р.
 8. Про дипломатичну службу. Закон України. м. Київ 7 червня 2018 року № 2449-VIII, 2018
 9. Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині. Закон України. м. Київ 17 травня 2018 року № 2427-VІІІ, 2018
 10. Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи. Закон України. м. Київ 12 вересня 2019 року № 78-IX, 2019
 11. Про національну безпеку України. Закон України. м. Київ 21 червня 2018 року № 2469-VIII, 2018
 12. ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 19 грудня 2019 року № 396-IX, 2019
 13. Субъективная сторона
 14. 5. Суд ЄС.
 15. 2. Співробітництво в сферікримінального переслідування
 16. 3. Європейська Комісія.