<<
>>

Стаття 94. Контроль виборчих фондів

1. Контроль виборчих фондів кандидатів на пост Президента України здійснюють Центральна виборча комісія, Національне агентство з питань запобігання корупції та банк, в якому відкрито рахунок виборчого фонду, відповідно до порядку, встановленого Центральною виборчою комісією спільно з Національним банком України за погодженням з Національним агентством з питань запобігання корупції не пізніш як за вісімдесят три дні до дня голосування.

2. Банк, в якому відкрито рахунок виборчого фонду, надає Центральній виборчій комісії та Національному агентству з питань запобігання корупції щотижнево (щоденно) або за зверненням відомості про розміри та джерела внесків, що надійшли на рахунки виборчого фонду, рух коштів, а також їх залишки на рахунках. Механізм надання зазначених відомостей визначається порядком, встановлення якого передбачено частиною першою цієї статті.

3. Національне агентство з питань запобігання корупції здійснює контроль за своєчасністю звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів на загальнодержавних та місцевих виборах, повнотою таких звітів, достовірністю включених до них відомостей.

<< | >>
Источник: ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 19 грудня 2019 року № 396-IX. 2019

Еще по теме Стаття 94. Контроль виборчих фондів:

 1. ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 19 грудня 2019 року № 396-IX, 2019
 2. 15. 2. Контроль в сфере исполнительной власти и его виды
 3. § 8. Контроль за хозяйственно-финансовой деятельностью банка
 4. ІІІ. ПІДСУДНІСТЬ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ УКРАЇНИ
 5. 4. Європейський парламент.
 6. § 6. Ответственность за нарушения валютного законодательства
 7. Про національну безпеку України. Закон України. м. Київ 21 червня 2018 року № 2469-VIII, 2018
 8. ІІ. ДОЗВІЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ
 9. ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
 10. § 1. Правовое регулирование валютных отношений
 11. §4. Участие адвоката в осуществлении судебно-контрольного производства
 12. 2. Співробітництво в сферікримінального переслідування