<<
>>

Стаття 12. Рівне виборче право

1. Вибори проводяться на основі рівного виборчого права. Громадяни України беруть участь у виборах на рівних засадах.

2. Кожен виборець має один голос на кожних виборах, у яких він має право брати участь.

Виборець може використати свій голос тільки на одній виборчій дільниці, де він включений до списку виборців. Виборець реалізує своє право голосу під час виборів у порядку, встановленому цим Кодексом.

3. Усі кандидати, зареєстровані у порядку, встановленому цим Кодексом, мають у виборчому процесі виборів, на яких вони висунуті, рівні права та беруть участь у цьому процесі на умовах, рівних для відповідних виборів.

4. Усі партії (організації партій), які набули статусу суб’єкта виборчого процесу відповідно до цього Кодексу, мають рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі відповідних загальнодержавних (відповідних місцевих) виборів у порядку та в межах, встановлених цим Кодексом.

5. Рівність прав і можливостей кандидатів, партій (організацій партій) - суб’єктів виборчого процесу брати участь у виборчому процесі відповідних виборів забезпечується:

1) забороною привілеїв чи обмежень кандидатів в залежності від суб’єкта висування, за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, інвалідності та стану здоров’я, за мовними або іншими ознаками;

2) забороною втручання органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та службових осіб у виборчий процес, за винятком здійснення повноважень, передбачених цим Кодексом;

3) рівним та неупередженим ставленням органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємств, закладів, установ, організацій, їх посадових та службових осіб до кандидатів, партій (організацій партій) - суб’єктів відповідного виборчого процесу;

4) забороною використання для фінансування передвиборної агітації інших коштів, крім коштів виборчого фонду партії (кандидата, організації партії);

5) рівним та неупередженим ставленням засобів масової інформації, інформаційних агентств до кандидатів, партій (організацій партій) - суб’єктів виборчого процесу.

6. Засоби масової інформації, інформаційні агентства здійснюють інформування про перебіг виборчого процесу, події, пов’язані з виборами, на засадах збалансованості, достовірності, повноти і точності, об’єктивності поширюваної інформації, доступності з дотриманням вимог законодавства про інформацію та про засоби масової інформації, норм журналістської етики.

<< | >>
Источник: ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 19 грудня 2019 року № 396-IX. 2019

Еще по теме Стаття 12. Рівне виборче право:

 1. ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 19 грудня 2019 року № 396-IX, 2019
 2. ПАТЕНТНОЕ ПРАВО.
 3. 35. ЧАСТНОЕ И ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО: ПОНЯТИЕ, СООТНОШЕНИЕ
 4. Земельное право. Лекции, 2015
 5. Информационное право. Лекции,
 6. Гражданское право. Лекции,
 7. Инвестиционное право. Конспект лекций, 2013
 8. Тема: “Авторское и патентное право”
 9. Жилищное право РФ. Ответы к экзамену,
 10. Земельное право . КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ, 2007
 11. ПРАВО АДВОКАТА НА ПОЛУЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
 12. 2. Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации.
 13. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, 2009
 14. Административное право в правовой системе Российской Федерации. Характеристика курса
 15. ПРАВО ЗАЩИЩАТЬ (НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДОПУСКА ЖЕНЩИН К АДВОКАТСКОЙ ПРОФЕССИИ)
 16. Тема 1. Административное право в правовой системе Российской Федерации. Понятие и структура государственного управления
 17. Булдыгерова, Л. Н.. Право Российской империи (XVIII - начало XX века) : учебное пособие / Л. Н. Булдыгерова ; [научный редактор В. Е. Степенко]. - Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та,2019. - 228 с., 2019