<<
>>

МЕТА ЛЕКЦІЇ:

Забезпечити засвоєння і закріплення студентами знань про загальне розуміння суб'єктів, зокрема юридичні і фізичні особи; виконавчо-розпорядчі органи держави і місцевого самоврядування; адміністрації підприємств, закладів, організацій і громадські організації; політичні партії і органи суспільної самодіяльності; об'єднання громадян і просто громадяни, а також іноземці і особи без громадянства.

<< | >>
Источник: КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС. 2016

Еще по теме МЕТА ЛЕКЦІЇ::

 1. МЕТА ЛЕКЦІЇ:
 2. МЕТА ЛЕКЦІЇ:
 3. МЕТА ЛЕКЦІЇ:
 4. МЕТА ЛЕКЦІЇ:
 5. МЕТА ЛЕКЦІЇ:
 6. МЕТА ЛЕКЦІЇ:
 7. ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
 8. ІІ. СТРУКТУРА ТА ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
 9. 3. Культура, наука й освіта
 10. Возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных административным правонарушением
 11. §8. Иные участники административного процесса
 12. 5. Суд ЄС.
 13. ІІ. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ПРИЙНЯТТЮ ІНДИВІДУАЛЬНИХ АКТІВ УПРАВЛІННЯ
 14. ДЖЕРЕЛА
 15. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
 16. 1. Административные правонарушения, посягающие на права граждан.
 17. 3.2. Осуществление расчетных операций кредитными организациями
 18. ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ В ДИСЦИПЛИНАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ В КОНТЕКСТЕ КРИТЕРИЯ СУБЪЕКТИВНОЙ БЕСПРИСТРАСТНОСТИ СОСТАВА КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ
 19. § 3. Ответственность банка за нарушения налогового законодательства