<<
>>

МЕТА ЛЕКЦІЇ:

Забезпечити засвоєння і закріплення студентами знань про загальне розуміння поняття «реєстраційне провадження», «дозвільне провадження», визначитися за якими ознаками відрізняється реєстраційне провадження від дозвільного та з яких стадій складається реєстраційно-дозвільне провадження. Усвідомити що можна віднести до специфічних ознак реєстраційно-дозвільного провадження. Дати визначення поняття «реєстраційне провадження».

<< | >>
Источник: КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС. 2016

Еще по теме МЕТА ЛЕКЦІЇ::

 1. МЕТА ЛЕКЦІЇ:
 2. МЕТА ЛЕКЦІЇ:
 3. МЕТА ЛЕКЦІЇ:
 4. МЕТА ЛЕКЦІЇ:
 5. МЕТА ЛЕКЦІЇ:
 6. МЕТА ЛЕКЦІЇ:
 7. ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
 8. ІІ. СТРУКТУРА ТА ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
 9. 3. Культура, наука й освіта
 10. Тема 3. Методика дактилоскопической экспертизы следов пальцев рук
 11. Управление как социальное явление
 12. Тема 9. Административно-правовые формы. Правовые акты государственного управления
 13. Возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных административным правонарушением
 14. §8. Иные участники административного процесса
 15. 5. Суд ЄС.
 16. І. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ПРИЙНЯТТЮ НОРМАТИВНИХ АКТІВ