<<
>>

МЕТА ЛЕКЦІЇ:

Ознайомити студентів з поняттям, завданнями та принципами провадження в адміністративних справах. Розглянути основні права та обов’язки осіб, які приймають участь у провадженні, органи, які уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення та дати характеристику стадіям провадження у справах про адміністративні правопорушення.

<< | >>
Источник: КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС. 2016

Еще по теме МЕТА ЛЕКЦІЇ::

 1. МЕТА ЛЕКЦІЇ:
 2. МЕТА ЛЕКЦІЇ:
 3. МЕТА ЛЕКЦІЇ:
 4. МЕТА ЛЕКЦІЇ:
 5. МЕТА ЛЕКЦІЇ:
 6. МЕТА ЛЕКЦІЇ:
 7. ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
 8. ІІ. СТРУКТУРА ТА ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
 9. 3. Культура, наука й освіта
 10. Управление как социальное явление
 11. Тема 9. Административно-правовые формы. Правовые акты государственного управления
 12. Возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных административным правонарушением
 13. §8. Иные участники административного процесса
 14. 5. Суд ЄС.