<<
>>

ВИСНОВКИ З ТЕМИ:

1. Адміністративний процес характеризується різноманітністю суб’єктів. Як сторони (учасники, суб’єкти) в адміністративному процесі виступають юридичні і фізичні особи; виконавчо-розпорядчі органи держави і місцевого самоврядування; адміністрації підприємств, закладів, організацій і громадські організації; об’єднання громадян і просто громадяни, а також іноземці і особи без громадянства; політичні партії і органи суспільної самодіяльності тощо.

Аналіз усього масиву учасників адміністративно-процесуальних відносин дає змогу виділяти п’ять груп суб’єктів адміністративного процесу:

1) громадянин;

2) виконавчо-розпорядчі органи та структурні частини їхнього апарату;

3) об’єднання громадян та їх органи, а також органи самоорганізації населення, що мають адміністративно-процесуальну правосуб’єктність;

4) державні службовці та посадові особи, що наділені адміністративно- процесуальними правами і обов’язками;

5) інші державні органи та їх посадові особи.

2. Громадяни мають загальну правосуб'єктність, у тому числі й адміністративного процесу в будь-якій галузі управлінської сфери: господарській, соціально-культурній, адміністративній, політичній. Дана властивість адміністративної правосуб'єктності громадян породжує в усіх інших суб'єктів адміністративного процесу обов'язок додержувати їхні права.

3. Особливістю адміністративно-процесуальної правосуб'єктності громадян є те, що вони некомпетентні вирішувати адміністративні справи (якщо не наділені спеціальними повноваженнями, але у цьому разі вони вже належать до іншої категорії суб'єктів).

4. Суб'єктами адміністративного процесу виступає широке коло різних державних органів. Частина з них має відповідні адміністративно-юрисдикційні повноваження, однак у переважній більшості їх діяльність в адміністративно- процесуальній сфері носить неюрисдикційний характер. Насамперед це

стосується діяльності по наданню різноманітних управлінських послуг. До числа останніх можна віднести видачу дозволів, реєстрацію суб'єктів правовідносин та їх легалізацію, проведення різного роду експертиз, консультування й інформування, надання різних соціальних послуг, видача документів, довідок, свідчень і т.і.

<< | >>
Источник: КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС. 2016

Еще по теме ВИСНОВКИ З ТЕМИ::

 1. ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
 2. ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
 3. ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
 4. ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
 5. ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
 6. ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
 7. ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
 8. ВСТУП
 9. ІІ. ПРИНЦИПИ ТА УЧАСНИКИ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 10. 7. Інші установи ЄС.
 11. Введение.
 12. 35. ЧАСТНОЕ И ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО: ПОНЯТИЕ, СООТНОШЕНИЕ
 13. Подведомственность гражданских дел
 14. Специфика адвокатской деятельности, направленной на защиту детей от интернет-посягательств
 15. Управление как социальное явление
 16. Тема 9. Административно-правовые формы. Правовые акты государственного управления
 17. Возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных административным правонарушением
 18. §8. Иные участники административного процесса