<<
>>

ВИСНОВКИ З ТЕМИ:

1. В сучасній науці адміністративного права питання прийняття, зміни, зупинення та скасування актів управління згадуються найчастіше в дискусіях щодо віднесення цих дій чи до «адміністративного процесу», чи до «адміністративної процедури».

При цьому бракує робіт, присвячених власне певній послідовності дій з підготовки та прийняття правових актів управління. Слід відзначити, що певні аспекти правотворчої діяльності органів виконавчої влади визначаються здебільшого підзаконними нормативними актами різних рівнів, тому необхідним є прийняття єдиного нормативно-правового акта, який на рівні закону врегулював би умови та порядок виконання такої діяльності (більш докладно ця проблема висвітлюється у наступній главі цього розділу книги).

2. Традиційно під індивідуальними актами управління розуміються акти органів управління, які з моменту їх видання породжують, змінюють або припиняють правові відносини між відповідними суб'єктами. По суті, вони являють собою конкретні рішення, що приймаються відповідними суб'єктами управління в строго окреслених межах їх компетенції та спрямовані на вирішення різноманітних адміністративних справ у процесі повсякденного, безпосереднього керівництва різними областями життя суспільства. Представляючи собою найбільш об'ємну й різноманітну групу управлінських актів, індивідуальні акти управління в значній мірі відображають всю гаму різноманітних суспільних відносин, що виникають у ході виконавчо- розпорядчої діяльності органів держави. Практично неможливо з достатньою точністю визначити ту величезну кількість індивідуальних актів управління, яке видається щодня з найрізноманітніших питань. Наприклад, навряд чи можливо точно вказати число такого роду актів, прийнятих з кадрових питань - прийому і звільнення з роботи, призначенням на посаду і т.д.

<< | >>
Источник: КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС. 2016

Еще по теме ВИСНОВКИ З ТЕМИ::

  1. ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
  2. ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
  3. ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
  4. ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
  5. ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
  6. ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
  7. ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
  8. ВСТУП
  9. ІІ. ПРИНЦИПИ ТА УЧАСНИКИ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
  10. 7. Інші установи ЄС.