<<
>>

ВИСНОВКИ З ТЕМИ:

1. Під заходами адміністративного попередження мають на увазі застосовувані уповноваженими на те органами і посадовими особами способи і засоби попередження і недопущення суспільно небезпечних дій, настання суспільне небезпечних наслідків, їх застосовують для попередження правопорушень і забезпечення стану громадської безпеки.

Ці заходи виступають як адміністративні обмеження визначених адміністративно- примусових дій щодо того чи іншого органу, організації, посадової особи, громадянина. Підставами застосування заходів адміністративного попередження можуть бути: настання реальної небезпеки, що загрожує інтересам суспільства, життю і здоров'ю людей; реальне припущення про можливе правопорушення або як таке, що уже сталося.

2. Адміністративно-попереджувальні заходи дуже різноманітні. Дати їхній повний перелік важко. Разом з тим можлива їх класифікація за подібними ознаками і підставами, а також метою застосування. Класифікація за метою, наприклад, дає змогу відокремити дві великі групи заходів адміністративного попередження.

3. Заходи адміністративного припинення - найчисленніші та найрізноманітніші з усіх адміністративно-примусових заходів - характеризуються насамперед тим, що їх застосування спричиняється реальною протиправною (в тому числі об'єктивно протиправною) ситуацією і починається в момент, коли вона досягла певного розвитку, тобто коли використання запобіжних заходів стає вже неефективним або зовсім марним.

4. Заходи адміністративного припинення не відвертають, а безпосередньо припиняють наявні правопорушення або об'єктивно протиправні діяння, створюють умови для встановлення особи порушника, з'ясування обставин справи і реальної можливості для подальшого застосування до порушника заходів адміністративного або іншого впливу.

5. На відміну від адміністративних стягнень заходи адміністративного

припинення не містять елемента покарання особи, до якої вони застосовуються. Виконуючи поряд з виховною каральну функцію, адміністративне стягнення за своєю дією в часі звернене в минуле, є ретроспективним. Заходи ж адміністративного припинення, як правило, спрямовані в сьогодення і тому здатні самостійно і оперативно вирішувати конфліктну ситуацію, зокрема примусово припиняти правопорушення.

<< | >>
Источник: КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС. 2016

Еще по теме ВИСНОВКИ З ТЕМИ::

 1. ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
 2. ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
 3. ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
 4. ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
 5. ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
 6. ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
 7. ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
 8. ВСТУП
 9. ІІ. ПРИНЦИПИ ТА УЧАСНИКИ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 10. 7. Інші установи ЄС.
 11. Введение.
 12. 35. ЧАСТНОЕ И ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО: ПОНЯТИЕ, СООТНОШЕНИЕ
 13. Подведомственность гражданских дел
 14. Специфика адвокатской деятельности, направленной на защиту детей от интернет-посягательств
 15. Тема 3. Методика дактилоскопической экспертизы следов пальцев рук
 16. Управление как социальное явление
 17. Тема 9. Административно-правовые формы. Правовые акты государственного управления
 18. Возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных административным правонарушением