<<

ВИСНОВКИ З ТЕМИ:

1. Перші практичні кроки з реформування адміністративної юстиції в Україні вже зроблені, а з початком роботи Вищого адміністративного суду України, поступовим запровадженням системи адміністративних судів з’явиться сприятливе підґрунтя для утвердження пріоритету прав і свобод людини в її відносинах з державою, поліпшення стану організації роботи органів державної влади та органів самоврядування.

2. Вже зроблені перші кроки до створення і діяльності системи адміністративних судів України. Створені Вищий адміністративний суд і Судова палата в адміністративних справах у Верховному Суді України, а також, набув чинності Кодекс адміністративного судочинства. Створені апеляційні і місцеві адміністративні суди. На даному етапі постають організаційні проблеми, проблеми фінансування. У Державному бюджеті 2012 р. було недостатнє фінансування, адже він формувався торік. Але в Державному бюджеті на 2013 р. передбачене вже належне фінансування, яке буде достатнім для забезпечення роботи суду. Суттєвою була і лишається проблема пошуку приміщень для адміністративних судів. Керівництво Вищого адміністративного суду України вишукує можливість виділення місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування приміщень для майбутніх адміністративних судів. У деяких регіонах приміщення знайдені і вже знаходяться на балансі Державної судової адміністрації.

3. Враховуючи доволі незначний час чинності нового Кодексу та фактичну відсутність практики розгляду судами виборчих спорів у порядку адміністративного судочинства, і суддям, і майбутнім сторонам у спорах доведеться у стислий термін опановувати усі тонкощі та особливості цього нормативно-правового акту.

<< |
Источник: КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС. 2016

Еще по теме ВИСНОВКИ З ТЕМИ::

 1. ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
 2. ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
 3. ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
 4. ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
 5. ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
 6. ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
 7. ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
 8. ВСТУП
 9. ІІ. ПРИНЦИПИ ТА УЧАСНИКИ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 10. 7. Інші установи ЄС.
 11. Введение.
 12. 35. ЧАСТНОЕ И ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО: ПОНЯТИЕ, СООТНОШЕНИЕ
 13. Подведомственность гражданских дел
 14. Специфика адвокатской деятельности, направленной на защиту детей от интернет-посягательств
 15. ТЕМА № 9. АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО
 16. 1. Административные правонарушения, посягающие на права граждан.
 17. 3.2. Осуществление расчетных операций кредитными организациями
 18. ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ В ДИСЦИПЛИНАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ В КОНТЕКСТЕ КРИТЕРИЯ СУБЪЕКТИВНОЙ БЕСПРИСТРАСТНОСТИ СОСТАВА КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ
 19. § 3. Ответственность банка за нарушения налогового законодательства
 20. СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА АДВОКАТА