<<
>>

ВСТУП

Перед тим як розпочати вивчення цієї теми студент з попереднього навчального матеріалу повинен вже знати, що наявність матеріальних норм само по собі не означає завершеність циклу адміністративно-правового регулювання.

Для ефективності такого впливу на суспільні відносини необхідно існування норм, які б забезпечували матеріальні норми, механізм дії правових актів, орієнтували ці норми на досягнення правової мети.

Особливістю вивчення зазначеної теми є те, що адміністративне право на відміну від інших галузей права (кримінального, цивільного) включає в себе як матеріальні, так і процесуальні адміністративні норми. Тобто, адміністративно- процесуальне право виступає як підгалузь адміністративного права. На сьогоднішній день можна стверджувати, що в Україні розвивається адміністративно-процесуальне право як самостійна галузь права, що характеризується своїм предметом і методом, своєю нормативно-правовою базою.

Студентам необхідно усвідомити, що адміністративно-процесуальне право являє собою систему адміністративно-процесуальних норм, які регулюють суспільні відносини, пов'язані з розглядом і вирішенням конкретних адміністративних справ.

На сьогоднішній день норми адміністративно-процесуального права України містяться у численним нормативних актах, мають різну юридичну силу. Ідея ж їх кодифікації, яка зародилася ще у 50-і роки XX століття залишається не реалізованою .

<< | >>
Источник: КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС. 2016

Еще по теме ВСТУП:

  1. ВСТУП
  2. ВСТУП
  3. ВСТУП
  4. ВСТУП
  5. ВСТУП
  6. ВСТУП
  7. ВСТУП
  8. Список использованной литературы Законы и иные нормативные акты
  9. Тема 2.5 Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам
  10. Тема 2.4 Производство по пересмотру судебных актов в суде кассационной инстанции