<<
>>

ВСТУП

Переконання - це комплекс виховних, організаційних та заохочувальних заходів, призваних впливати на свідомість і поведінку людей в інтересах підвищення їх дисциплінованості, сумлінного виконання усіма громадянами норм моралі.

Форми переконання різноманітні, серед них:

- проведення систематичної роз’яснювальної роботи про норми адміністративно-правових актів;

- інформування населення про стан охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю;

- організаційна робота з формуваннями громадськості;

- прийоми громадян, бесіди з ними відносно стану громадського порядку та інші.

Але не завжди заходи переконання достатні для попередження та припинення правопорушення. Для більш ефективного впливу на правопорушників або на обставини, що погрожують порушенням громадського порядку, застосовуються заходи адміністративного примусу.

Система заходів адміністративного примусу різноманітна і включає в себе заходи як матеріального, так і психічного та фізичного впливу.

Метою адміністративного примусу є спонукання громадян, а також посадових та юридичних осіб до виконання загольно-обов’язкових правил поведінки в сфері громадського порядку.

Таким чином, примус - це метод вольового, недобровільного забезпечення виконання відповідними громадянами відповідної дії або утримання від неї.

Застосування заходів примусу чітко регламентовано законом.

До заходів безпосереднього впливу на правопорушників відносяться:

1.Заходи фізичного впливу.

2.Застосування спеціальних засобів.

З.Застосування і використання вогнепальної зброї.

Застосування вказаних заходів безпосереднього впливу на правопорушників є крайнім заходом і буде правомірним при умові, що інші способи не забезпечили виконання покладених на міліцію обов’язків, а також не перевищують умов необхідної оборони та крайньої необхідності.

<< | >>
Источник: КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС. 2016

Еще по теме ВСТУП:

 1. ВСТУП
 2. ВСТУП
 3. ВСТУП
 4. ВСТУП
 5. ВСТУП
 6. ВСТУП
 7. ВСТУП
 8. Список использованной литературы Законы и иные нормативные акты
 9. Тема 2.5 Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам
 10. Тема 2.4 Производство по пересмотру судебных актов в суде кассационной инстанции
 11. 8. 3. Прохождение государственной службы
 12. 1. Загальна характеристика і принципи Угоди
 13. Понятие и основание административной ответственности
 14. §1. Постановка вопроса в литературе
 15. 22.ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ, ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 16. 8. 5. Дисциплинарная ответственность государственных служащих
 17. 1. Понятия, виды и условия действительности сделок в гражданском праве.
 18. Тема 2.3 Производство по пересмотру судебных актов в суде апелляционной инстанции