<<
>>

ВСТУП

При вивченні даної дисципліни студенти повинні усвідомити поняття провадження в справах про адміністративні правопорушення, його стадії і види. Особливу увагу необхідно приділити задачам, принципам і правовому регулюванню провадження у справах про адміністративні правопорушення, знати обставини, що виключають дане провадження, визначати нормативні основи, терміни і порядок застосування примусових заходів (доставляння, привід, адміністративне затримання), які застосовуються у провадженні у справах про адміністративні правопорушення.

Крім того, студенти та слухачі повинні вивчити поняття і види стадій провадження у справах про адміністративні правопорушення, уміти дати характеристику призначення і змісту стадій адміністративного розслідування і його етапів, розгляду справи, виконання постанови в справі, перегляду рішення у справі. Необхідно ознайомитися з класифікацією і правовою роллю учасників провадження, їх процесуальних прав і обов'язків.

Окрему увагу необхідно приділити вивченню особливостей провадження у справах про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ або по відношенню працівників міліції.

Більш глибокому закріпленню знань по даній темі сприятиме вивчення додаткових джерел права, що рекомендуються, (у першу чергу Кодекс України про адміністративні правопорушення) і навчальну літературу, вирішення під час занять запропонованих викладачем ситуативних задач та виконання навчально-дослідницьких завдань.

<< | >>
Источник: КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС. 2016

Еще по теме ВСТУП:

 1. ВСТУП
 2. ВСТУП
 3. ВСТУП
 4. ВСТУП
 5. ВСТУП
 6. ВСТУП
 7. ВСТУП
 8. Список использованной литературы Законы и иные нормативные акты
 9. Тема 2.5 Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам
 10. Тема 2.4 Производство по пересмотру судебных актов в суде кассационной инстанции
 11. 8. 3. Прохождение государственной службы