Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи. Закон України. м. Київ 12 вересня 2019 року № 78-IX. 2019

|
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1. Визначення термінів, сфера застосування режиму спільного транзиту
Розділ IІ МИТНИЙ КОНТРОЛЬ
Глава 1. Митні формальності у митниці відправлення
Глава 2. Митні формальності під час переміщення товарів
Глава 3. Митні формальності у митниці призначення
Глава 4. Особливості переміщення товарів стаціонарними засобами транспортування
Розділ IІІ ФІНАНСОВІ ГАРАНТІЇ
Глава 1. Загальні положення щодо застосування фінансової гарантії
Глава 2. Індивідуальна гарантія
Глава 3. Фінансовий гарант
Розділ ІV СПЕЦІАЛЬНІ ТРАНЗИТНІ спрощення
Глава 1. Спеціальні транзитні спрощення та їх види
Глава 2. Застосування спеціальних транзитних спрощень
Розділ V МИТНИЙ БОРГ
Глава 1. Загальні положення
Розділ VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Книги и учебники по дисциплине Митне право України: